...

Voor specialisten in ziekenhuizen is Recip-e vaak nog heel onbekend - en daarmee ook onbemind. "Het EPD in het ziekenhuis heeft in de regel geen probleem om te werken met Recip-e en een ambulant elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aan te maken. Dat wordt steeds minder het knelpunt. Het grootste probleem vandaag is dat de artsen vaak niet weten dat hun software een ambulant e-geneesmiddelenvoorschrift kan aanmaken. En als ze het weten, hebben ze het vaak nog nooit gebruikt", legt Tom De Backer van éénlijn.be uit.Om hen vertrouwd te maken met de e-healthdiensten die de overheid aanbiedt, organiseert éénlijn.be in opdracht van de Vlaamse overheid gratis ICT-opleidingen voor zorgverstrekkers. Maar dat aanbod is gericht op de eerste lijn."Vandaag ondervinden de apothekers geregeld problemen met elektronische voorschriften uit ziekenhuizen. De geringe vertrouwdheid van zorgverstrekkers in ziekenhuizen met een aantal e-healthdiensten zorgt ook voor moeilijkheden in de eerste lijn. De Vlaamse overheid heeft om die reden éénlijn.be de toestemming gegeven gratis op leidingen te organiseren in de ziekenhuizen. Dat kan gaan om een algemene kennismaking met e-healthservices, waaronder Recip-e. Maar dat kan ook een opleiding zijn die specifiek als thema heeft het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift", zegt De Backer."In het laatste geval gaan we in op de achtergrond van het e-voorschrift: wat is Recip-e? Wat is de evolutie van het (ambulante) e-voorschrift? Hoe zit het hele proces precies in elkaar? Wat zijn de voorwaarden voor het succesvol elektronisch voorschrijven van medicatie? Vele specialisten realiseren zich bijvoorbeeld niet dat ze nog altijd een papieren bewijs van voorschrift moeten meegeven. En dat er een geldigheidsduur staat op het voorschrift. Belangrijk als men de patiënt herhalingsvoorschriften meegeeft.""Specialisten staan vaak wantrouwig tegenover Recip-e totdat ze er kennis mee hebben gemaakt. Ze zijn aangenaam verrast wanneer ze de voordelen ervan ontdekken, vooral wanneer ze leren dat ze kunnen nagaan of de patiënt het voorschrift al effectief heeft afgehaald. Er is ook steeds de mogelijkheid om een voorschrift terug te trekken - een noodrem. En het elektronisch voorschrift gaat misbruik tegen.""Wanneer een ziekenhuis ons via éénlijn.be contacteert om een opleiding te organiseren, dan bellen we naar de IT-afdeling van het ziekenhuis. We informeren hoever ze staan met de implementatie van hun EPD en met die van Recip-e daarin. Op die manier kunnen we onze opleiding aanpassen", vertelt Johan Uvin, zaakvoerder van het Brugse bedrijf Praktijkcoach dat één van de partners van éénlijn.be is."Wat we namens éénlijn.be niet kunnen aanbieden aan ziekenhuizen is een praktische opleiding aan de computer, om te tonen hoe iets precies in het EPD verloopt. Niet dat we de know-how niet hebben, maar dat valt buiten de opdracht." Wat éénlijn.be betreft moet men ook beseffen dat zeer binnenkort het aanbod vermoedelijk zal veranderen.