...

Het nieuwe KB stelt dat S2-centra de laatste drie jaar voor hun erkenning jaarlijks minstens 50 trombectomieën moeten hebben uitgevoerd. Hetzelfde criterium geldt bij de verlenging van de erkenning. Bovendien moeten twee S2-centra in vogelvlucht minstens 25 km van elkaar gelegen zijn. Een uitzondering is het Brussels Gewest (dat is een Gewest met meer dan 7.000 inwoners per km2) waar er een minimumafstand geldt van 8 km. Een andere uitzondering is de taalgrens: de minimumafstand geldt alleen tussen centra waarvoor dezelfde overheid bevoegd is. De bevoegde overheden (Gemeenschappen) kunnen elk maximum acht S2-centra erkennen. Het in het Staatsblad van 22 november 2022 gepubliceerde KB (KB van 20 september 2022) moet de patstelling doorbreken die is ontstaan doordat twee Vlaamse ziekenhuizen een beroep aantekenden bij de Raad van State tegen het KB van 16 december 2018. Dat laatste KB bepaalde dat in heel België maximum 15 S2-centra een erkenning kunnen krijgen: zeven in Vlaanderen, twee in Brussel en vijf in Wallonië. Het 'Verslag aan de Koning' bij het pas gepubliceerde KB stelt vast dat de Raad van State zich nog altijd niet heeft uitgesproken over het beroep dat de twee ziekenhuizen aantekenden. De normen voor de zorgprogramma's werden vastgelegd door het KB van 19 april 2014. Dat maakte een onderscheid tussen S1- en S2-centra. Alleen S2-centra kunnen gespecialiseerde interventionele technieken (met name trombectomie) toepassen. Die procedures vragen expertise en daarom wil men de ingrepen niet over te veel centra verspreiden. Startende centra mogen wel de eerste twee jaar onder de mininumdrempel van 50 trombectomieën blijven. De minimumafstand die tussen twee centra moet in acht genomen worden, moet zorgen voor een voldoende spreiding van de S2-centra over het grondgebied, zodat de aanrijtijden niet te hoog oplopen. Het KB van 20 september 2022 voert ook een nieuwe bepaling in die verbiedt dat de activiteiten van één S2-centrum gespreid worden over twee vestigingen van hetzelfde ziekenhuis, of van de ziekenhuisassociatie. Dat zou immers ook zorgen voor verdunning van de expertise. S2-centra die hun activiteit over twee vestigingsplaatsen spreiden, krijgen nog twee jaar de tijd om hun activiteit op een van beide vestigingsplaatsen samen te brengen.