...

"De Bvas betwijfelt of de specialisten in opleiding hun rechtmatige vergoeding zullen krijgen. Voor hun normale opleidingsactiviteiten, maar natuurlijk ook voor de vele extra wachten die ze overnamen, de opgegeven vakantiedagen, de extra inspanningen op diensten die de hunne niet waren, de steun aan triage- en testposten enz. En dat vaak met rudimentair beschermingsmateriaal of zelfs helemaal zonder adequaat materiaal." Dat schreef dr. Philippe Devos midden juli in een brief aan Jo De Cock en Pedro Facon, de topmannen van het Riziv en de FOD Volksgezondheid. Tegelijk zetten ook Vaso en Cimacs, de Vlaamse en Franstalige koepels van specialisten in opleiding, gelijkaardige stappen. "We hebben gevraagd dat in het KB over de financiering expliciet een paragraaf wordt voorzien voor de betaling van de artsen in opleiding. Momenteel bevat het KB geen apart budget voor de specialisten in opleiding. Dat wordt aan de ziekenhuizen zelf overgelaten. Het probleem is dat in de meeste stageziekenhuizen de artsen in opleiding niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dat is onaanvaardbaar gezien de inspanningen die zij hebben geleverd tijdens de pandemie. Ze hebben veel harder gewerkt dan gewoonlijk, vaak zonder verloning, en heel wat aso's hebben vakantiedagen opgegeven, zonder uitbetaling of mogelijkheid tot recupereren", zegt Cimacs-voorzitter Giovanni Briganti. "De assistenten stonden tijdens de crisis in de vuurlinie. Het is niet meer dan normaal dat ze daarvoor een premie krijgen. 250 euro per maand is niet overdreven veel. Het is een zeer redelijk bedrag, berekend op basis van een gemiddeld aantal overuren en wachtdiensten per assistent." Dokter Devos wil ook graag weten of de voorziene betalingen voor de aso's beschouwd worden als voorschotten. "We gaan er vanuit dat dit niet het geval is, maar we kregen er graag bevestiging van." Het artsensyndicaat wijst erop dat aso's nu volgens hun opleidingsplan van dienst en van ziekenhuis wisselen. "Dit creëert extra administratieve problemen voor de financiële tegemoetkoming", zo luidt het. Daarom vraagt de Bvas dat - in overeenstemming met de richtlijnen - aso's die participeerden in de opvang van de covid-19-crisis rechtstreeks vanuit het Riziv zouden betaald worden met een forfaitair bedrag van gemiddeld 250 euro. De centen kunnen tussen de assistenten verdeeld worden a rato van hun inzet in de covid-19-crisis. Philippe Devos: "Essentieel is dat het Koninklijk Besluit hierover vermeldt dat het bedrag uitsluitend aan assistenten wordt toegekend en niet aan andere zorgverstrekkers. En het geld mag enkel gaan naar specialisten in opleiding die met covid-19-patiënten hebben gewerkt. De hoofdarts kan dit met een attest bevestigen." De Bvas wil dat het voorstel om aan de aso's een forfaitaire vergoeding uit te keren door het Riziv toegevoegd wordt aan het ontwerp-KB over de financiering. "Uiteraard is die premie ook van toepassing voor de huisartsen in opleiding. Zij hebben immers in de eerste lijn eveneens actief meegewerkt aan de aanpak van de coronacrisis." Giovanni Briganti benadrukt dat er daarnaast al maanden overleg is met de overheid, onder anderen met Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), over een revalorisering van de werkomstandigheden van de artsen in opleiding. "Dat project moet eind 2020 worden afgerond. Cimacs en Vaso werken daar nauw aan samen." Eind juli werd een delegatie van Cimacs ontvangen op het kabinet van minister De Block voor een gesprek over de covidpremie en de aanpassing van het financierings-KB. Het overleg verliep in een positieve sfeer. Dokter Briganti wacht de aanpassing van het KB af. "We krijgen regelmatig de kans om onze standpunten uiteen te zetten op het kabinet", zegt hij verheugd.