...

Drie ziekenhuizen zijn van oordeel dat ze niet al te veel problemen ondervonden van de eerste covid-19-golf tussen maart en juni. Eén instelling had er zelfs helemaal geen last van. Maar voor de overgrote meerderheid was dit natuurlijk wel een tsunami. De gemiddelde score bedraagt 9,3 (zie grafiek). De media hebben het tot in den treure herhaald en deze enquête bij de (medische) directies bevestigt het. Het majeure probleem tijdens de eerste golf was het gebrek aan beschermingsmateriaal - maskers, handschoenen, kleding - voor het ziekenhuispersoneel en de artsen. Dat verstoorde een goede werking. Ook niet meteen een verrassing is dat als tweede euvel verwezen wordt naar het gebrek aan reactievermogen van de overheden. Vervolgens komt op plek drie de uitdaging om urgente niet-covidzorg te verzekeren plus de problematiek van de uitgestelde zorg. Voor de ziekenhuizen was het ook een echte challenge om correcte procedures uit te werken en een fysieke scheiding te voorzien tussen covid- en non-covidpatiëntenstromen. Over het gebrek aan medicatie, en dan vooral geneesmiddelen voor Intensieve Zorg, lopen de meningen uiteen. Voor vier - medische - directies op tien was dit een (zeer) grote uitdaging terwijl evenveel respondenten het niet als een probleem beschouwden, of op zijn minst als verwaarloosbaar. Zo ook zegt een kwart van de ziekenhuizen geen infrastructuurproblemen te hebben gehad bij de uitbreiding van de IZ-capaciteit. Voor vier op tien was dat wel het geval. In de huidige tweede golf is de personeelsbezetting een belangrijk issue. Tussen maart en juni geeft de helft van de ziekenhuizen aan dat dit toen nog niet echt het geval was. Voor 60% waren ziekteverzuim en burn-outs evenmin issues. Daar moet wel aan toegevoegd dat ook in het voorjaar al een kwart van de directies met personeelstekorten, ziekteverzuim en burn-out te maken kreeg. Een gebrek aan beademingstoestellen stelde slechts een minderheid - één op vijf - voor problemen. Voor de overgrote meerderheid van de ziekenhuizen was dit in de lente echter een non-issue.