Alles over AZ

Op 11 oktober, naar aanleiding van een symposium, publiceerde het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg een rapport met de nieuwste resultaten van de metingen over patiëntveiligheid en -tevredenheid in de algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

"De materniteit van het AZ van Oudenaarde sluiten, brengt de basiszorg in het gedrang. Terwijl de wet op de ziekenhuisnetwerken van 28 februari 2019 expliciet stipuleert dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden."

De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België brachten een gezamenlijk advies uit over de functie van de universitaire ziekenhuizen (UZ) in de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. Positief is het feit dat de UZ deel uitmaken van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken (LKZ), maar - zo stellen de Academiën - het statuut van de universitaire ziekenhuisarts moet werkbaar zijn en de samenwerking tussen de UZ is noodzakelijk, zowel binnen als buiten de netwerken.

De Waalse regering heeft op 1 april het allereerste integrale ziekenhuisbouwplan goedgekeurd. Dat loopt over de periode 2019-2023 en maakt de realisatie mogelijk van een historische investering van in total 2,3 miljard euro ten voordele van 46 ziekenhuisinfrastructuren in het zuiden van het land.