Alles over AZ Jan Palfijn

De Vlaamse overheid erkent het ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) met ingang van 1 januari 2020. Dankzij die erkenning kan het nu aan de structurele uitbouw beginnen.

"De materniteit van het AZ van Oudenaarde sluiten, brengt de basiszorg in het gedrang. Terwijl de wet op de ziekenhuisnetwerken van 28 februari 2019 expliciet stipuleert dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden."