Alles over AZ Jan Palfijn

Sinds 1988 moeten ziekenhuizen minstens 150 bedden tellen om erkend te worden. Dat zorgde in het laatste decennium van de vorige eeuw voor een fusiegolf. Vorig jaar voltrok zich - allicht ten gevolge van de invoering van de ziekenhuisnetwerken - een nieuwe fase in de schaalvergroting.

De raden van bestuur van AZ Jan Palfijn, AZ sint-Lucas, UZ Gent en het AZ Oudenaarde hebben hun directies het mandaat gegeven om een verregaande samenwerking te bestuderen. Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie.

Dinsdag 9 november liet viroloog prof. Steven Van Gucht zich in het Gentse AZ Jan Palfijn vaccineren tegen de griep. Daarmee werd de aftrap gegeven van een 'street fight' waarbij de straten van het ziekenhuis het spelenderwijze tegen elkaar opnemen. Einddoel is een vaccinatiegraad van 80%.

Het Gentse AZ Jan Palfijn verdeelde overtallige vaccins uit het eerste contingent enkel aan medewerkers op geriatrie die geen antistoffen tegen het coronavirus hadden. Daaraan ging een voorafgaande antistoffentest vooraf. Op die manier werd het vaccin zo effectief mogelijk verdeeld.

De Vlaamse overheid erkent het ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) met ingang van 1 januari 2020. Dankzij die erkenning kan het nu aan de structurele uitbouw beginnen.

"De materniteit van het AZ van Oudenaarde sluiten, brengt de basiszorg in het gedrang. Terwijl de wet op de ziekenhuisnetwerken van 28 februari 2019 expliciet stipuleert dat algemene zorgopdrachten in elk ziekenhuis van het netwerk kunnen aangeboden worden."

Onlangs liet minister Van Deurzen weten dat de aanvraag van het kersverse Ziekenhuisnetwerk Gent om deel te mogen nemen aan het pilootproject Regionale Zorgstrategische Planning negatief wordt beantwoord. Ook het naburige E17 Netwerk ontving een gelijkaardige brief. De argumentatie die voor deze weigering wordt verschaft is op zijn zachtst gezegd eigenaardig en schimmig.