Alles over BMUC

Op 1 juli verschenen de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) in het Staatsblad - met de drempelwaarden die de ziekenhuizen moeten halen, en de wijze waarop het deelbudget van 61,1 miljoen binnen het BFM verdeeld wordt. Het is kort dag want begin oktober moeten de ziekenhuizen hun rapport al aan de FOD Volksgezondheid bezorgen. September is het laatste mogelijke referentievenster.