Alles over Brussels Gewest

Nieuwe software voor 3D-reconstructie belooft aanzienlijke vooruitgang bij het behandelen van longnoduli. Dokter Julien Mahieu - thoracaal en abdominaal chirurg in het Brusselse Sint-Janziekenhuis - is de eerste arts in Brussel die deze innovatieve technologie inzet voor de behandeling van zijn patiënten.

Een nieuw KB regelt de programmatie van de S2-centra - de gespecialiseerde beroertezorg. Dat moet de patstelling doorbreken die de erkenning van die centra erg bemoeilijkte.