Alles over Commissie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is op zoek naar leden voor de Commissie Zorgstrategie. Die Commissie adviseert de minister over de ingediende zorgstrategische plannen.

De Commissie Gezondheidszorg van de Kamer nam unaniem een wetsvoorstel aan dat de aso's en de Universitaire Ziekenhuizen een zitje geeft in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat ook dit jaar covidzorg tijdens de stages meetelt voor de beroepsopleiding.

De Europese Commissie kwam in september vorig jaar met een voorstel om, voor de vierde keer, de richtlijn te herzien betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van de blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (2004/37/EG). Europees parlementslid Sara Matthieu (Groen) wil de richtlijn nog verder uitbreiden om verpleegkundigen beter te beschermen.

Bovenaan op de agenda van de Nationale Commissie maandagavond (13/11) prijkte het overleg met de ziekenhuizen over de ereloonsupplementen. Maar de vertegenwoordigers van de ziekenhuiskoepels lieten op het laatste moment weten dat ze niet op de Commissie aanwezig zouden zijn.