Alles over FeBelGen

Bij de tweede publicatie van het platform betransparent.be, maken niet minder dan 198 ondernemingen hun samenwerkingen met beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector openbaar: de ondernemingen lid van pharma.be (innovatieve geneesmiddelen), beMedTech (medische hulpmiddelen) en FeBelGen (generische en biosimilaire geneesmiddelen) hebben zich geëngageerd om transparant te zijn over de gegevens van 2016. De ondernemingen lid van Bachi (voorschriftvrije geneesmiddelen) vervoegen zich bij de volgende publicatie.

Op 23 januari 2017 heeft FeBelGen voor haar leden een infosessie over tendering in ziekenhuizen georganiseerd. Gastspreker was Mr. Benito Boone (Apollegis), tevens lid van de Federale Commissie Overheidsopdrachten.