Alles over Geert Verrijken

"Momenteel ontbreken de juiste financiële prikkels. Dat leidt tot moeheid in de netwerken. Ik begrijp dat. Ziekenhuisdirecteuren beheren een miljoenenbudget, ze stellen honderden mensen tewerk. Zonder rugdekking van de overheid wagen ze zich niet aan avonturen."

Het artikel in Artsenkrant van 21 juni 2019, 'Verzuimvergoeding tegen hardnekkige spijbelaars', van de hand van Geert Verrijken, trok onmiddellijk mijn aandacht en deed mijn haar recht omhoog staan.