AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement

AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement

In het najaar van 2016 startte het AZ Nikolaas met een petitie voor een tweede NMR-scanner. Morgen, woensdag 6 juni, wordt professor Herman Nys (voorzitter raad van bestuur) verwacht in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement om de petitie te verdedigen. Hij wordt bijgestaan door dokter Naïm Jerjir (Medische & Moleculaire Beeldvorming AZ Nikolaas).

Herman Nys herbenoemd als lid adviescommissie

Herman Nys herbenoemd als lid adviescommissie

Professor emeritus Herman Nys is herbenoemd als lid van de adviescommissie die de Europese Commissie adviseert over ethische en juridische problemen rond wetenschap en techologie, de European Group on Ethics.