Alles over LKZ

De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België brachten een gezamenlijk advies uit over de functie van de universitaire ziekenhuizen (UZ) in de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. Positief is het feit dat de UZ deel uitmaken van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken (LKZ), maar - zo stellen de Academiën - het statuut van de universitaire ziekenhuisarts moet werkbaar zijn en de samenwerking tussen de UZ is noodzakelijk, zowel binnen als buiten de netwerken.

De Waalse regering heeft op 1 april het allereerste integrale ziekenhuisbouwplan goedgekeurd. Dat loopt over de periode 2019-2023 en maakt de realisatie mogelijk van een historische investering van in total 2,3 miljard euro ten voordele van 46 ziekenhuisinfrastructuren in het zuiden van het land.