Alles over Nele Van Den Noorgate

Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra... ze hebben één ding gemeen: hun hoofdtaak is de zorg voor oudere patiënten. De tijd waarin de oudere louter werd gezien als een onmondige mens, wachtend op het einde van zijn leven is al lang voorbij. Meer nog. Het besef dat ook hoogbejaarden zelfbeschikkingsrecht hebben en best in staat zijn om, zelfs al hebben ze fysieke en mentale beperkingen, beslissingen te nemen en te participeren, komt steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd is echter ook het besef gerezen dat de oudere patiënt eigen noden heeft en door zijn kwetsbaarheid en de complexiteit van de aandoeningen waaraan hij vaak lijdt, anders moet benaderd worden dan jongere lotgenoten. - Wat vindt de geriatrische patiënt nu ècht belangrijk? En - vooral - hoe komen we dat als zorgverlener te weten? Het 'Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt' van het UZ Gent heeft een project uitgewerkt waarbij de oudere een actieve stem krijgt. Niet omdat hij die opeist, wel omdat de zorgverlener actief naar hem gaat luisteren. Het project kreeg steun van het Fonds Gert Noël, een fonds dat in 1999 binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis te bevorderen.