Alles over Paul D'Otreppe

"In de toekomst is een tweeledig beheer door directies en artsen de norm. Artsen zijn medebeheerders en hebben het recht om toezicht te houden op de gang van zaken in een ziekenhuis. Dat hoeft niet af te hangen van hun financiële inbreng."

"De ziekenhuissector moet fundamenteel hervormd worden. Dat kan door de zorglijnen beter op elkaar af te stemmen en aan te passen, door meer forfaitaire financieringswijzen in te voeren en door digitalisering te pushen. Het motto van de transformatie? 'Kwaliteitszorg voor een aanvaardbare prijs'."