Alles over Post Covid Recovery Plan

Epicura werkte een 'Recovery plan post Covid' (RPPC) uit om de ziekenhuizen opnieuw op te starten. Het document van 80 bladzijden is een synthese van alle acties om - onder meer - de patiëntenstroom te reorganiseren, de technische onderzoeken, de consultaties, de operatiekwartieren, de heropening van de niet-covidafdelingen en het beperken van de economische en sociale impact. François Burhin, algemeen directeur van de ziekenhuisgroep geef tekst en uitleg over het strategisch plan.