Alles over Raad van State

Op een symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde lanceerde dokter Geert Vanhooren namens de Belgian Stroke Council (BSC) een oproep om de erkenning van stroke units te regelen. De procedure zit al sinds 2019 muurvast.

De Vlaamse regering hechtte vrijdag 3 december haar goedkeuring aan een aantal belangrijke beslissingen voor de ziekenhuizen. Zo is het besluit rond dat de procedure voor het goedkeuren van de zorgstrategische plannen vastlegt. De federale ministerraad keurde een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werkgevers.

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een verduidelijkt en versterkt statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector en die daarvoor enkel een onkostenvergoeding krijgen.