Alles over Raad van State

Op 18 maart verscheen een besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt over de vereisten voor arts-diensthoofd. Daardoor wordt het onder meer mogelijk dat een arts overkoepelend diensthoofd kan zijn van meerdere erkende functies binnen eenzelfde ziekenhuis.

De ministerraad heeft vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de integratie van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) in het Belgisch ziekenhuislandschap. Het MHKA wordt een nationale 'Medical Hub', maar zal ook ingebed kunnen worden in locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.

Erkenningsnormen zijn gemeenschapsmaterie maar het (federale) Rekenhof oefent wel voorafgaand toezicht uit op de budgettaire gevolgen voor het federale niveau. Daar staat tegenover dat het Rekenhof de financiële gevolgen voor de gemeenschappen niet hoeft na te gaan wanneer het over de - federale - programmering en financiering van de exploitatie gaat...

Ziekenhuisapothekers kunnen binnenkort bij een thuisopname voor de behandeling van de patiënt geneesmiddelen en hulpmiddelen afleveren, voor zover veiligheid en kwaliteit verzekerd blijven.

Nadat elk Vlaams ziekenhuis met een erkende dienst medische beeldvorming een MRI-toestel heeft kunnen installeren, kan Vlaanderen nog twee overblijvende toestellen toewijzen. De Vlaamse regering legde de regels vast in een ontwerp-BVR.

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

Maximumtarieven voor de ereloonsupplementen worden bevroren tot eind april volgend jaar. En een aantal forfaits om de kosten van covidpatiënten in ziekenhuizen te dekken, worden voor een half jaar langer uitbetaald.

De ministerraad van 20 juli keurde de ontwerptekst van een nieuw KB goed dat eindelijk de weg ruimt voor de erkenning van zorgprogramma's voor acute beroertezorg met invasieve procedures: de S2-centra. Een ander KB legt de lijst van zorgopdrachten vast.

Op een symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde lanceerde dokter Geert Vanhooren namens de Belgian Stroke Council (BSC) een oproep om de erkenning van stroke units te regelen. De procedure zit al sinds 2019 muurvast.

De Vlaamse regering hechtte vrijdag 3 december haar goedkeuring aan een aantal belangrijke beslissingen voor de ziekenhuizen. Zo is het besluit rond dat de procedure voor het goedkeuren van de zorgstrategische plannen vastlegt. De federale ministerraad keurde een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werkgevers.

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een verduidelijkt en versterkt statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector en die daarvoor enkel een onkostenvergoeding krijgen.