Alles over Riziv

Het Riziv behoudt de groeinorm in 2023 maar in 2024 wordt een deel van dit 'groeibudget' uit de gewone gezondheidszorgbegroting gehouden. In de eerste helft van 2023 zal 80 miljoen euro worden besteed aan de energiefactuur van ziekenhuizen.

Er komt een budget om kinderartsen te betrekken bij de behandeling van kinderen en jongeren met eetstoornissen in de psychiatrische afdeling. Maar een voorstel om die kinderarts ook te vergoeden voor deelname aan het multidisciplinair overleg is niet behouden.

Tijdens de eerste covidgolf werd niet alleen niet-dringende zorg uitgesteld. In maart en april 2020 behandelden onze ziekenhuizen bijvoorbeeld veel minder gevallen van hartinfarct en beroerte. Maar ook een jaar later - op de piek van de derde golf - bleef het aantal prestaties voor erg spoedeisende aandoeningen onder de verwachtingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers over de uitgaven tijdens de covidcrisis die het Riziv deze zomer publiek maakte. Het analyseert de cijfers die beschikbaar waren begin van dit jaar en schetst de evolutie van de gezondheidsuitgaven in 2021.

E-health betaalt zichzelf terug. Een arts kan immers checken of de patiënt een bepaald onderzoek al kreeg - en dan het resultaat daarvan opzoeken in plaats van het onderzoek opnieuw te laten uitvoeren.

De automatische instellingen van de software leiden wel eens tot problemen bij de facturatie van het Riziv. Het jaarrapport 2021 van DGEC maakt melding van een actie daarover bij huisartsen, maar in ziekenhuizen komt het probleem blijkbaar ook voor.

Ziekenhuizen kunnen patiënten met covid thuis blijven monitoren maar geen nieuwe telemonitoring meer opstarten. Dit in afwachting van een bijsturing van het systeem.

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

In principe moeten ziekenhuizen vanaf begin 2024 bij toepassing van de derdebetalersregeling voor de facturatie aan de ziekenfondsen de identiteit van hun patiënten controleren. Deze maand start het Riziv de 'monitoringfase'.

Tussen 2017 en 2019 is het absoluut aantal CT- en MRI-scans sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. Wel is er een duidelijk verschil in het aandeel MRI's tussen gewesten en ziekenhuizen. Huisartsen in het Waalse gewest schrijven significant meer CT-scans voor dan in het Vlaamse gewest.

De hervorming van de nomenclatuur is een centraal punt in het nieuwe akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen. De hervorming moet leiden toe een grotere transparantie van de ziekenhuisfinanciering, stelt de tekst, en is onlosmakelijk verbonden aan een medebeslissingsrecht van de artsen.

In 2020 maakten de gezondheidsuitgaven een duik van 1,5 miljard euro. Het laatste Riziv-rapport dat de impact van covid op de uitgaven in kaart brengt, toont het nadelige effect van de tweede pandemiegolf op de ziekenhuiszorg aan.

De Kamercommissie voor volksgezondheid keurde op 5 oktober een wetsvoorstel goed dat de bestaande informatieverplichtingen over de conventiestatus aanscherpt. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt het voorstel weldra ook wet.

De mortaliteit bij complexe chirurgie van slokdarm- en pancreastumoren is na 90 dagen voor beide soorten pathologieën verminderd. Dat blijkt uit een eerste jaarrapport dat eind september aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen werd gepresenteerd.

Tijdens de eerste coronagolf ging er weinig niet-covidgerelateerde zorg door in het chirurgische dagziekenhuis. Ook het aantal MRI's en gastro- en coloscopieën schroefde men, vergeleken met 2019, fel terug. Respectievelijk met 77 en 85%. Het begrip 'essentiële zorg' is niet netjes omschreven en dus zijn de verschillen tussen ziekenhuizen enorm.