Alles over Sint-Niklaas

Sinds 1 januari vormen het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas -met vijf campussen- officieel één fusieziekenhuis genaamd Vitaz. Bedoeling is om dicht bij huis kwaliteitsvolle basiszorg en een aanbod gespecialiseerde zorg aan te bieden. Het nieuwe ziekenhuis telt 971 erkende bedden. Er werken 323 artsen.

Eind januari werd in het Waasland de vzw Mira opgericht, het overkoepelende ziekenhuisnetwerk rond het AZ Lokeren, het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, zo laten de drie ziekenhuizen in een persmededeling weten.

Het verblijf in een kraamkliniek werd de voorbije jaren bijna 20% korter. Volgens een rapport van de FOD Volksgezondheid kan dat zeker voor een deel worden toegeschreven aan de publiciteit rond de zes proefprojecten met verkorte verblijfsduur - maar parallel aan het snellere ontslag uit de kraamafdeling ziet men ook een toename van de activiteit van vroedvrouwen buiten het ziekenhuis.

Het vroegere woon-zorgcentrum Ter Wilgen in Sint-Niklaas is er niet langer. De afbraak van de appartementen in de Hospitaalstraat is begonnen want er is dringend nood aan extra parkeerruimte voor het AZ Nikolaas.