Alles over Sint-Niklaas

Eind januari werd in het Waasland de vzw Mira opgericht, het overkoepelende ziekenhuisnetwerk rond het AZ Lokeren, het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, zo laten de drie ziekenhuizen in een persmededeling weten.

Het verblijf in een kraamkliniek werd de voorbije jaren bijna 20% korter. Volgens een rapport van de FOD Volksgezondheid kan dat zeker voor een deel worden toegeschreven aan de publiciteit rond de zes proefprojecten met verkorte verblijfsduur - maar parallel aan het snellere ontslag uit de kraamafdeling ziet men ook een toename van de activiteit van vroedvrouwen buiten het ziekenhuis.