Alles over Trends Gazellen

De Trends Gazellen, een prestigieuze prijs die onze collega's van Trends elk jaar uitreiken, zijn uitgereikt. Bij de kleine ondernemingen is C.Outdoor - het bedrijf achter Bar Bouffe - de sterkste groeier van ons land. C.Outdoor is de vennootschap die zich gegooid heeft op de ziekenhuiscafetaria's.