Alles over UGent

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

Dit jaar werden de resultaten van de tweede patiëntenparticipatiecultuurmeting bekend. Simon Malfait is de drijvende kracht achter dit onderzoek. In de reeks artikelen over patiëntenparticipatie, gingen we met hem praten over de peiling, en over hoe het met 'participatiecultuur' in de ziekenhuizen gesteld is.

Ziekenhuisartsen zijn niet te vinden voor strategische herstructureringen binnen klinische netwerken. En fusies zijn helemaal niet aan hen besteed. Een topprioriteit is bijvoorbeeld wel dat alle medische informatie centraal elektronisch raadpleegbaar wordt.

"Samen met een interuniversitair netwerk van vakgroepen en onderzoekers wil ik een sterk datagedreven, interdisciplinair tool ontwikkelen dat beleidsmatig bruikbaar is in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid." Aldus oud-sp.a-voorzitter John Crombez over het nieuwe project dat hij vanaf september gaat leiden.