Alles over UGent

Dit jaar werden de resultaten van de tweede patiëntenparticipatiecultuurmeting bekend. Simon Malfait is de drijvende kracht achter dit onderzoek. In de reeks artikelen over patiëntenparticipatie, gingen we met hem praten over de peiling, en over hoe het met 'participatiecultuur' in de ziekenhuizen gesteld is.

Ziekenhuisartsen zijn niet te vinden voor strategische herstructureringen binnen klinische netwerken. En fusies zijn helemaal niet aan hen besteed. Een topprioriteit is bijvoorbeeld wel dat alle medische informatie centraal elektronisch raadpleegbaar wordt.

"Samen met een interuniversitair netwerk van vakgroepen en onderzoekers wil ik een sterk datagedreven, interdisciplinair tool ontwikkelen dat beleidsmatig bruikbaar is in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid." Aldus oud-sp.a-voorzitter John Crombez over het nieuwe project dat hij vanaf september gaat leiden.