Alles over UZ

De volgende maanden zal het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk haar interne procedures grondig evalueren. Vanuit risicoanalyses wil men nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

De volgende maanden gaat het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk bestaande interne procedures grondig evalueren en vanuit risico-analyses nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

De Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België brachten een gezamenlijk advies uit over de functie van de universitaire ziekenhuizen (UZ) in de organisatie van de ziekenhuisnetwerken. Positief is het feit dat de UZ deel uitmaken van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken (LKZ), maar - zo stellen de Academiën - het statuut van de universitaire ziekenhuisarts moet werkbaar zijn en de samenwerking tussen de UZ is noodzakelijk, zowel binnen als buiten de netwerken.

De Waalse regering heeft op 1 april het allereerste integrale ziekenhuisbouwplan goedgekeurd. Dat loopt over de periode 2019-2023 en maakt de realisatie mogelijk van een historische investering van in total 2,3 miljard euro ten voordele van 46 ziekenhuisinfrastructuren in het zuiden van het land.