Zelfstandige vroedvrouwen in AZ Monica

Zelfstandige vroedvrouwen in AZ Monica

Het AZ Monica in Deurne vervoegt de rij van trendsetters: vanaf nu mogen zelfstandige vroedvrouwen er zelf hun bevallingen begeleiden. Alleen als het echt nodig is, kunnen ze bijstand vragen aan de ziekenhuismedewerkers.

De (on)zichtbare Parkinson

De (on)zichtbare Parkinson

Ziekenhuizen proberen steeds meer om hun boodschap op een aantrekkelijke manier letterlijk aan de man te brengen. Daarom zien we ook steeds meer hoe ziekenhuizen investeren in tentoonstellingen die op een illustratieve manier bepaalde aandoeningen aanschouwelijk en inzichtelijk maken. Zo loopt nog tot eind april de tentoonstelling 'de onzichtbare Parkingson' in het UZ Antwerpen.