Alles over UZ Gent

Al 23 Vlaamse ziekenhuizen sloten zich aan bij het Flanders Quality Model (FlaQuM 2.0) dat het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) in de lente van 2021 lanceerde. Duurzame kwaliteit via een multidimensionaal model is het doel.

Het kan soms lastig, of zelfs onmogelijk zijn in bepaalde omstandigheden om een museum te gaan bezoeken. Bijvoorbeeld als je in het ziekenhuis vertoeft. Dan brengen we toch gewoon het museum naar het ziekenhuis, dachten S.M.A.K. en BD. Art for Care was geboren.

De raden van bestuur van AZ Jan Palfijn, AZ sint-Lucas, UZ Gent en het AZ Oudenaarde hebben hun directies het mandaat gegeven om een verregaande samenwerking te bestuderen. Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie.

Begin 2019 installeerde het UZ Gent naar eigen zeggen de eerste zwarte doos ter wereld in een hybride operatiezaal. De data-evaluatie drie jaar later leert dat geen grote fouten kwamen bovendrijven. Wel zijn er verbeterpunten, onder andere inzake stralingsveiligheid.

"Als de postoperatieve situatie thuis in orde is, kan er heel veel in dagchirurgie. De laatste jaren zijn de chirurgische en anesthesietechnieken sterk verbeterd en ook de patiënten zijn er helemaal klaar voor."

De volgende maanden zal het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk haar interne procedures grondig evalueren. Vanuit risicoanalyses wil men nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

"Samen met een interuniversitair netwerk van vakgroepen en onderzoekers wil ik een sterk datagedreven, interdisciplinair tool ontwikkelen dat beleidsmatig bruikbaar is in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid." Aldus oud-sp.a-voorzitter John Crombez over het nieuwe project dat hij vanaf september gaat leiden.

De volgende maanden gaat het UZ Gent via focusgroepen en een ruime bevraging van zorgprofessionals uit de praktijk bestaande interne procedures grondig evalueren en vanuit risico-analyses nieuwe kwaliteitsnormen vastleggen.

"Financiële belangen waardoor ziekenhuizen vroeger opteerden voor opname en niet voor een dagchirurgische benadering zouden nu plaats moeten ruimen voor een bewuste keuze ten voordele van de dagchirurgische patiënt."

De Vlaamse overheid erkent het ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) met ingang van 1 januari 2020. Dankzij die erkenning kan het nu aan de structurele uitbouw beginnen.

De "toolkit voor perinatale mentale gezondheid" wint dit jaar de PRoF Award. Dit instrument schat het risico op mentale problemen tijdens de zwangerschap in. Het laat ook screening toe, er hoort een richtlijn bij en het voorziet in een zorgpad met trainingsmogelijkheden. Eén vrouw op vijf ontwikkelt mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap. Vaak worden ze te laat gedetecteerd.