Alles over UZ Gent

De Raad van Bestuur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola heeft professor Nicolas Deconinck aangesteld als Operationeel Medisch Directeur-generaal. Prof. Deconinck heeft de jury overtuigd met zijn voorstel van concreet actieplan voor de versterking van de werking van het medisch departement, maar ook door zijn ervaring, zijn niveau van vorming op managementniveau en zijn betrokkenheid bij de werking van de instelling door zijn rol in de Medische Raad van het UKZKF.

De kinderkankerafdelingen van het UZ Gent, UZ Brussel, UZ Antwerpen en UZ Leuven werken samen mee aan een zeer uitgebreide studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en de UGent. Zij willen nagaan op welke manier je kinderen en jongeren kunt betrekken bij behandelkeuzes die zich mogelijk in de toekomst zullen stellen. Een soort voorafgaande zorgplanning op kindermaat.

De universiteit van Gent, dat sinds 1 januari 2018 ook het Universitair Ziekenhuis van Gent onder haar vleugels heeft, staat voor - wat ze noemen - een bijzonder grote uitdaging: het asbest verwijderen uit het ziekenhuis.

Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra... ze hebben één ding gemeen: hun hoofdtaak is de zorg voor oudere patiënten. De tijd waarin de oudere louter werd gezien als een onmondige mens, wachtend op het einde van zijn leven is al lang voorbij. Meer nog. Het besef dat ook hoogbejaarden zelfbeschikkingsrecht hebben en best in staat zijn om, zelfs al hebben ze fysieke en mentale beperkingen, beslissingen te nemen en te participeren, komt steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd is echter ook het besef gerezen dat de oudere patiënt eigen noden heeft en door zijn kwetsbaarheid en de complexiteit van de aandoeningen waaraan hij vaak lijdt, anders moet benaderd worden dan jongere lotgenoten. - Wat vindt de geriatrische patiënt nu ècht belangrijk? En - vooral - hoe komen we dat als zorgverlener te weten? Het 'Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt' van het UZ Gent heeft een project uitgewerkt waarbij de oudere een actieve stem krijgt. Niet omdat hij die opeist, wel omdat de zorgverlener actief naar hem gaat luisteren. Het project kreeg steun van het Fonds Gert Noël, een fonds dat in 1999 binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis te bevorderen.

Een op de vijf 70-plussers komt in het ziekenhuis terecht door medicatieproblemen. Soms omdat ze zelf niet meer aan hun pillenkabinet uitgeraken, soms ook omdat pillen - en zeker in het geval van polymedicatie - een ander effect hebben dan op de bijsluiter vermeld staat. De Software Engine for the Assessment & Optimizaton of Drug and Non-Drug Therapy in Older Persons - kortweg: SENATOR - zou een oplossing moeten bieden. Prof. dr. Mirko Petrovic, geriater in het UZ Gent en onderzoeker bij SENATOR weet er alles van.