Alles over Vooruit

Minister Frank Vandenbroucke wil 45 miljoen euro vrijmaken voor de gespecialiseerde verpleegkundigen. Die krijgen een extra compensatie wanneer ze tot de IFIC-hervorming toetreden, omdat dit nieuwe systeem voor hen niet voordelig genoeg is.

Een KB dat de federaal minister van Volksgezondheid is aan het voorbereiden, bepaalt dat voor locoregionale ziekenhuisdiensten de aanrijtijd maximaal 30 minuten mag bedragen. Volgens Bvas is dat voor de netwerken onuitvoerbaar.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

Vanaf 2024 zouden ziekenhuizen gefinancierd worden via een all-in pathologieforfait per opname. Dat bedrag omvat onder andere de werkingskosten voor medische prestaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de zorggerelateerde onderdelen van het huidige Budget Financiële Middelen.

De Commissie Gezondheidszorg van de Kamer nam unaniem een wetsvoorstel aan dat de aso's en de Universitaire Ziekenhuizen een zitje geeft in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat ook dit jaar covidzorg tijdens de stages meetelt voor de beroepsopleiding.

"Via het Belgisch Herstelplan en het Europees Relanceplan kan ik 126 miljoen ter beschikking stellen ter ondersteuning van digitalisering en innovatieve projecten in de zorg. Een aanzienlijk deel van dit bedrag gaat naar de ziekenhuissector."

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorontwerp van wet klaar om 'onbevoegden' opnieuw en onder bepaalde voorwaarden een aantal medische en verpleegkundige handelingen te laten verrichten.

"Nog dit jaar lanceer ik een stappenplan voor de hervorming van de ziekenhuizen. Daarin vier werven: 'verstrengelde financiering van artsen en ziekenhuizen', 'Budget Financiële Middelen', 'samenwerking ziekenhuizen onderling en met de eerste lijn' en 'toegankelijkheid'."