Alles over Vooruit

"De ambitie is dubbel. Enerzijds het structurele personeelstekort aanpakken en anderzijds zorg van topkwaliteit aanbieden. Om dit te realiseren, moeten hokjes afgebroken worden en is maximale samenwerking en gegevensdeling nodig. Beschikbare middelen moeten transparant en doelmatig (efficiënt) ingezet worden. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

In mei 2021 sloot het paritair comité artsen-ziekenhuizen een 'historisch' sociaal akkoord af dat onder meer voorzag in een uniform (hoger) minimum maandloon voor specialisten in opleiding. Om de extra kosten te dekken, kregen de ziekenhuizen 30 miljoen per jaar. Nu blijkt dat iets meer dan 21 miljoen ook had volstaan.

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgische dagziekenhuis.

Om de ziekenhuizen te helpen met de stijgende energiekosten had minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) een 'zuurstofballon' beloofd. Maar volgens informatie die dokter Sophie Merckx (Kamerlid van de PVDA) opvroeg, is de ballon toch maar een ballonnetje.

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis.

De ziekenhuizen moeten quasi niets terugbetalen van de twee miljard voorschot die ze in 2020-'21 tijdens de pandemie ontvingen. Al is minister Vandenbroucke zich bewust van de vele nieuwe problemen (inflatie, energieprijzen...), toch is hij relatief optimistisch.

De federale overheid gaat 45 miljoen chirurgische maskers aankopen voor haar strategische voorraad. De ministerraad keurde op 25 november aanbevelingen goed van de PFSS, die ook de aankoop van een strategische voorraad van een aantal geneesmiddelen betroffen.

In het kader van de ziekenhuishervorming wil minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken duidelijk definiëren.

Minister Frank Vandenbroucke wil 45 miljoen euro vrijmaken voor de gespecialiseerde verpleegkundigen. Die krijgen een extra compensatie wanneer ze tot de IFIC-hervorming toetreden, omdat dit nieuwe systeem voor hen niet voordelig genoeg is.

Een KB dat de federaal minister van Volksgezondheid is aan het voorbereiden, bepaalt dat voor locoregionale ziekenhuisdiensten de aanrijtijd maximaal 30 minuten mag bedragen. Volgens Bvas is dat voor de netwerken onuitvoerbaar.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

Vanaf 2024 zouden ziekenhuizen gefinancierd worden via een all-in pathologieforfait per opname. Dat bedrag omvat onder andere de werkingskosten voor medische prestaties, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de zorggerelateerde onderdelen van het huidige Budget Financiële Middelen.

De Commissie Gezondheidszorg van de Kamer nam unaniem een wetsvoorstel aan dat de aso's en de Universitaire Ziekenhuizen een zitje geeft in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. Hetzelfde wetsvoorstel regelt dat ook dit jaar covidzorg tijdens de stages meetelt voor de beroepsopleiding.

"Via het Belgisch Herstelplan en het Europees Relanceplan kan ik 126 miljoen ter beschikking stellen ter ondersteuning van digitalisering en innovatieve projecten in de zorg. Een aanzienlijk deel van dit bedrag gaat naar de ziekenhuissector."

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een voorontwerp van wet klaar om 'onbevoegden' opnieuw en onder bepaalde voorwaarden een aantal medische en verpleegkundige handelingen te laten verrichten.

"Nog dit jaar lanceer ik een stappenplan voor de hervorming van de ziekenhuizen. Daarin vier werven: 'verstrengelde financiering van artsen en ziekenhuizen', 'Budget Financiële Middelen', 'samenwerking ziekenhuizen onderling en met de eerste lijn' en 'toegankelijkheid'."