Alles over Xperthis

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de kwalitatieve studie van Akkanto, uitgevoerd in opdracht van Xperthis, is van mening dat digitalisering van de gezondheidszorg de patiënt meer in het centrum van de zorg zal plaatsen.

Moeten we er hier nog op wijzen dat de financiële situatie van de ziekenhuissector niet florissant is? Zal de digitalisering de financiële situatie van ziekenhuizen verbeteren?