In totaal kunnen voor het jaar 2017 1.226 RVT-woongelegenheden bijkomend erkend worden, net zoals dit het geval was in 2016. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een WZC komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet.

De 1.226 RVT-woongelegenheden vertegenwoordigen een budget van 11 miljoen euro of 203 bijkomende voltijdse medewerkers in de zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met deze budgettaire inspanning komen we tegemoet aan de werkdruk van het zorgpersoneel. We waarborgen ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners. Nieuw is immers dat een woonzorgcentrum, dat vijf of meer bijkomende RVT-erkenningen krijgt toegewezen, vanaf dit jaar de bewonersraad moet informeren over de bestemming van de bijkomende middelen."

De erkenning kan (terugwerkend) ingaan vanaf januari 2017.

In totaal kunnen voor het jaar 2017 1.226 RVT-woongelegenheden bijkomend erkend worden, net zoals dit het geval was in 2016. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een WZC komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet.De 1.226 RVT-woongelegenheden vertegenwoordigen een budget van 11 miljoen euro of 203 bijkomende voltijdse medewerkers in de zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met deze budgettaire inspanning komen we tegemoet aan de werkdruk van het zorgpersoneel. We waarborgen ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners. Nieuw is immers dat een woonzorgcentrum, dat vijf of meer bijkomende RVT-erkenningen krijgt toegewezen, vanaf dit jaar de bewonersraad moet informeren over de bestemming van de bijkomende middelen." De erkenning kan (terugwerkend) ingaan vanaf januari 2017.