AK Hospitals

cover AK Hospitals

Lees nr. 01 | 22 februari 2024

Web weergave

Niet minder dan 73 van de 86 algemene ziekenhuizen verkeerden in 2022 in een precaire financiële situatie. 49 ziekenhuizen leden verlies en 24 instellingen hadden een niet-duurzaam gewoon bedrijfsresultaat - dat wil zeggen: minder dan 1% van de omzet.

ACTUALITEIT

Hoe kunnen verschillende zorgsectoren samen denken over en werken aan kwaliteit? Emmaüs, een netwerk van 22 voorzieningen, liet hiervoor een praktijkgericht intersectoraal reflexief model ontwikkelen.

ACTUALITEIT

Sinds 1988 moeten ziekenhuizen minstens 150 bedden tellen om erkend te worden. Dat zorgde in het laatste decennium van de vorige eeuw voor een fusiegolf. Vorig jaar voltrok zich - allicht ten gevolge van de invoering van de ziekenhuisnetwerken - een nieuwe fase in de schaalvergroting.

ACTUALITEIT

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de fusie van twee Waalse ziekenhuizen goedgekeurd. Het is de eerste volledige beslissing van de BMA specifiek over ziekenhuisfusies. De BMA ontwikkelde een eigen analysemethode voor de ziekenhuissector.

ACTUALITEIT

Hoe kun je de gezondheidsdata van de patiënt gebruiken voor een betere gezondheidszorg? Ze beschikbaar stellen voor onderzoek, voor preventie of gewoon voor betere zorg? En wat betekent de vierde industriële revolutie voor de sector? Belangrijke maatschappelijke uitdagingen die aan bod kwamen op het event Data Disrupting Healthcare, waar we op de volgende pagina's uitgebreid verslag over brengen.

DOSSIER

Hoe kun je de gezondheidsdata van de patiënt gebruiken voor een betere gezondheidszorg? Ze beschikbaar stellen voor onderzoek, voor preventie of gewoon voor betere zorg? Het is een belangrijke actuele uitdaging voor onze maatschappij. En het centrale thema van het event Data Disrupting Healthcare.

DOSSIER

De vierde industriële revolutie is aan de gang. Ze moet ons helpen de vele uitdagingen in onze gezondheidszorg aan te gaan. Maar is België er wel klaar voor?

DOSSIER

In een recente publicatie schuift zorgkoepel Zorgnet-Icuro een nieuw model naar voren voor toezicht en handhaving in de zorg. In de lijn van internationale trends wil de zorgkoepel de weg verlaten van zuiver controlerend optreden van de overheid, om te evolueren naar een aanpak van dialoog.

MANAGEMENT

"Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om aan de zorgstrategische plannen erkenningsaanvragen te koppelen", schrijft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) in het voorwoord van 'Ziekenhuisnetwerken'.

MANAGEMENT

Bestuursorganen in ziekenhuizen worden steeds groter en het aantal wissels volgt elkaar in sneltempo op. Dat blijkt uit een onderzoek naar wissels in raden van bestuur in Nederland. De reflecties die de onderzoekers maken kunnen ook voor ons land interessant zijn.

MANAGEMENT

Drie jaar geleden, in januari 2021 werd het Chwapi (Centre Hospitalier de Wallonie Picarde) slachtoffer van een cyberaanval. Maar meer dan er alleen over te praten is het belangrijk om uit dit incident de juiste lessen te trekken. Dat was de boodschap van Jacques Godart, Chief Information Officer (CIO) van het Doorniks ziekenhuis, op de 57ste "Cycle de perfectionnement en sciences hospitalières", georganiseerd door UCLouvain.

INNOVATIE en IT

Tijdens een conferentie in Antwerpen, in januari 2024 voor Frankrijk en de Benelux, zette InterSystems, een grote leverancier van oplossingen voor databeheer, zijn visie op gezondheidszorg uiteen. Het was een gelegenheid om met de leidinggevenden van het Amerikaanse bedrijf te praten, om te weten te komen hoe hun producten onze ziekenhuizen kunnen ondersteunen.

INNOVATIE en IT