...

De BMA moest oordelen over de fusie tussen het Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage, ook bekend als Hôpital Ambroise Paré (HAP), en Pôle Hospitalier Jolimont (PHJ). HAP is een openbaar algemeen ziekenhuis met universitair karakter, met één vestiging in Bergen. PHJ is een privaat algemeen ziekenhuis, met zes vestigingen in de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De algemene ziekenhuisactiviteiten van HAP en PHJ worden samengevoegd in een nieuwe juridische entiteit, vzw CHU HELORA. De BMA moest nagaan of de voordelen van de fusie opwegen tegen de risico's van een vermindering van het aantal onafhankelijke zorginstellingen in de regio. Ze ontwikkelde daarom een specifieke analysemethode voor de ziekenhuissector die rekening houdt met de wetgeving voor de sector. De analyse onderscheidt twee productmarkten, namelijk de 'markt voor hospitalisaties' (exclusief hospitalisaties in psychiatrische ziekenhuizen) en de 'markt voor gespecialiseerde ambulante zorgen'. Uit de analyse bleek dat in de betrokken zorggebieden op beide markten ook andere algemene ziekenhuizen en zorgaanbieders actief zijn. "Het lijkt onwaarschijnlijk dat het zorgaanbod zal verslechteren in termen van capaciteit, diversiteit en toegankelijkheid", stelt de BMA daarom. Volgens de BMA is er evenmin een risico op een verhoging van kamer- of ereloonsupplementen, gezien het regelgevend kader. De BMA stelde ook vast dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel gelijk zouden blijven of verbeteren. De BMA keurde de voorgestelde fusie dan ook zonder voorwaarden goed. Het nieuwe analysekader zal voortaan worden toegepast op alle ziekenhuisfusies.