De onlangs ingevoerde Riziv-premie voor zorgverleners is hun integrale eigendom. Het geld wil conventionering aanmoedigen. Dat het Brusselse H.U.B. hun artsen, met inbegrip van de artsen in opleiding, vraagt om de premie door te storten kan absoluut niet door de beugel, vindt de Bvas.

Gemiddeld bedraagt de overlevingskans vijf jaar na de diagnose borstkanker (ongeacht de doodsoorzaak) in Vlaamse ziekenhuizen 85%. Dat is hoog maar de variatie is groot en schommelt tussen 90 en 78%. De geobserveerde overlevingskans ligt significant hoger in drie en significant lager in zes ziekenhuizen.

Drie Nederlandse ziekenhuizen waaronder het Amsterdam UMC gaan generatieve artificial intelligence (AI) inzetten om medische vragen van patiënten te beantwoorden. Het proefproject is een initiatief van de Amerikaanse EPD-leverancier Epic. Het gaat om een Europese primeur, schrijft Skipr.nl.

De subsidieaanvraag voor Project U, het grote nieuwbouw- en transformatieproject van het UZ Gent, bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd goedgekeurd. Het totaalproject zal zo'n 1,6 miljard euro kosten. Eén miljard euro komt van Vlaanderen, dat in jaarlijkse tranches van bijna 25 miljoen euro de nieuwbouw mogelijk maakt.

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het KB dat minister Vandenbroucke in de maak heeft om de taken van basisverpleegkundigen maakt dat de organisatie vanaf 2026 veel moeilijker mensen zal vinden om bloed af te nemen.

Medewerkers van het Stedelijk Ziekenhuis in Aalst zullen vaker de fiets nemen om thuis bij patiënten bloed af te nemen. Dat gaat dikwijls vlotter en het past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het ziekenhuis.

In mei jl. stelden de zeven ziekenhuizen van E17-ziekenhuisnetwerk hun 'regionaal zorgstrategisch plan' voor op de Commissie Zorgstrategie van de Vlaamse overheid. Het plan kreeg recent groen licht van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. "Het startschot voor de implementatie van onze ambitieuze plannen", klinkt het bij de ziekenhuispartners.

Traditioneel publiceren ziekenhuizen in de zomermaanden het jaarverslag met onder meer de belangrijkste verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. En elk ziekenhuis heeft dit jaar (en andere jaren) zo zijn eigen manier om zijn jaarverslag voor te stellen.

In een vijfdelige zomerreeks staat prof. em. gezondheidsrecht en Vitaz-voorzitter Herman Nys stil bij de wet op de ziekteverzekering, die zestig jaar geleden het daglicht zag. In dit eerste deel schetst hij de aanloop tot de wet en de goedkeuring in het parlement.

De ministerraad van 7 juli keurde een ontwerp-KB goed van minister Frank Vandenbroucke over de taken van de basisverpleegkundige. Het is onderdeel van de puzzel om de verpleegkunde toekomstbestendig te maken, met plaats voor de HBO5-verpleegkundigen.

Het Intermutualistische Agentschap zou de overeenkomst voor een borstreconstructie met eigen weefsel graag uitgebreid zien. Het pleit ook voor een striktere toepassing van enkele regels.

Als er zoveel verpleegkundigen zijn in ons land en zij ook goed betaald worden, waar komt de personeelscrisis in de zorg dan vandaan, vraagt Voka Health Community zich af in een recente nota. Volgens het kennis- en netwerkplatform zijn Belgische verpleegkundigen slechts beperkt met zorg bezig en is het aantal ziekenhuisopnames in ons land te hoog.

In 2021 rekenden de 100 algemene en universitaire ziekenhuizen van ons land samen voor 1,32 miljard euro aan remgeld, supplementen en niet-vergoedbare betalingen aan in het klassieke en het dagziekenhuis. De ereloonsupplementen zijn daarin goed voor 598 miljoen.