Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een rapport klaar over endometriosezorg. Het KCE pleit voor de oprichting van klinieken voor endometriose in elk ziekenhuisnetwerk, en een beperkt aantal gespecialiseerde expertisecentra.

Het heeft een tijd geduurd maar nu is het zover: het Staatsblad van 29 maart maakte de wet van 27 maart 2024 'houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis' bekend. Deze titel laat het niet vermoeden, maar de artikelen 134 tot en met 140 bevatten ingrijpende wijzigingen van de euthanasiewet.

Tegen een besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor het gespecialiseerde zorgprogramma "acute beroertezorg met invasieve procedures" is een beroep tot nietigverklaring met een vordering tot schorsing ingesteld. Dit meldt het Staatsblad van 27 maart. Details over de verzoekende partij(en) en de argumenten werden niet vermeld.

Er komen drie gespecialiseerde referentiecentra voor pediatrische hemato-oncologie. Deze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het individueel behandelplan en worden exclusief bevoegd voor het uitvoeren van de complexe behandelingen. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist.

Op 18 maart verscheen een besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt over de vereisten voor arts-diensthoofd. Daardoor wordt het onder meer mogelijk dat een arts overkoepelend diensthoofd kan zijn van meerdere erkende functies binnen eenzelfde ziekenhuis.

Uit het magazine

Svin Deneckere, directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), beschouwt de publicatie van de resultaten in ziekenhuizen als een grote stap vooruit. Dit zal de kwaliteit van de patiëntenzorg verbeteren, maar ook de publieke transparantie naar burgers toe ondersteunen.

Uit het magazine

Het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Net als bij de VIKZ is het hoofddoel van het platform het bevorderen van zorgkwaliteit, maar de ontwikkelde middelen verschillen. Denis Herbaux, de directeur van het PAQS, legt uit.

Vanaf 1 april 2024 moeten ziekenhuizen de identiteit van patiënten elektronisch verifiëren als ze elektronisch factureren en de derdebetalersregeling toepassen. Het Riziv start daarom een communicatiecampagne om patiënten aan te zetten hun eID mee te nemen.