Voordien was dit onmogelijk omdat artsen die diensthoofd waren gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) en meerdere van deze functies wensten te combineren, volgens de regelgeving in elk van de functies meer dan de helft van hun werktijd dan wel hoofdactiviteit moesten besteden.

In meerdere (fusie)ziekenhuizen met meerdere vestigingsplaatsen - met dus op de meeste plaatsen gelijkaardige erkende diensten en functies - worden overkoepelende diensthoofden benoemd.

Dit stelt problemen wanneer de erkenningsnormen een bepaalde werktijd of activiteit in de dienst of de functie vereisen, zoals tot voor kort het geval was voor de functies intensieve zorg (KB van 27 april 1998) of gespecialiseerde spoedgevallen (KB van 27 april 1998). In meerdere erkende functies tegelijkertijd een hoofdactiviteit hebben is niet mogelijk.

Op voorstel van minister Frank Vandenbroucke keurde de ministerraad vorig jaar al drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de tijdsbesteding van het arts-diensthoofd flexibeler maken (B.S. 11 mei 2023).

Na adviezen van het Rekenhof en van de Raad van State nam de Vlaamse Regering recent ook een besluit om de koninklijke besluiten over de vereisten voor de arts-diensthoofd te wijzigen. ASGB/Kartel kaartte deze problematiek drie jaar geleden al aan bij de FRZV (Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen) en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en zegt "verheugd" dat nu ook de Vlaamse regelgeving volgt.

Met de wijzigingen wordt overigens ook de verwijzing naar het diensthoofd genderneutraalgemaakt.

Voordien was dit onmogelijk omdat artsen die diensthoofd waren gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) en meerdere van deze functies wensten te combineren, volgens de regelgeving in elk van de functies meer dan de helft van hun werktijd dan wel hoofdactiviteit moesten besteden.In meerdere (fusie)ziekenhuizen met meerdere vestigingsplaatsen - met dus op de meeste plaatsen gelijkaardige erkende diensten en functies - worden overkoepelende diensthoofden benoemd.Dit stelt problemen wanneer de erkenningsnormen een bepaalde werktijd of activiteit in de dienst of de functie vereisen, zoals tot voor kort het geval was voor de functies intensieve zorg (KB van 27 april 1998) of gespecialiseerde spoedgevallen (KB van 27 april 1998). In meerdere erkende functies tegelijkertijd een hoofdactiviteit hebben is niet mogelijk.Op voorstel van minister Frank Vandenbroucke keurde de ministerraad vorig jaar al drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de tijdsbesteding van het arts-diensthoofd flexibeler maken (B.S. 11 mei 2023).Na adviezen van het Rekenhof en van de Raad van State nam de Vlaamse Regering recent ook een besluit om de koninklijke besluiten over de vereisten voor de arts-diensthoofd te wijzigen. ASGB/Kartel kaartte deze problematiek drie jaar geleden al aan bij de FRZV (Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen) en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en zegt "verheugd" dat nu ook de Vlaamse regelgeving volgt.Met de wijzigingen wordt overigens ook de verwijzing naar het diensthoofd genderneutraalgemaakt.