Commissie volksgezondheid gaat naar Thierry Warmoes

Vorige week benoemde de kamer van volksvertegenwoordigers de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies. Ecolo-Groen pikt met Marie-Colline Leroy het voorzitterschap van de commissie sociale zaken in. Praeses van de commissie volksgezondheid wordt Thierry Warmoes (PTB, de Franstalige zusterpartij van het communistische PVDA).

Ziekenhuizen counteren niet-beschikbare geneesmiddelen

De ondertussen lange lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen noopt ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen tot creativiteit. Ze hanteren een 'getrapte aanpak', stelt Zorgnet-Icuro. Het netwerk van zorgvoorzieningen vindt wel dat de overheid en het geneesmiddelenagentschap FAGG 'meer pro-actief' moeten optreden.

Krachten verenigd voor audit ziekenhuizen

In het jaarverslag van de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie staat te lezen hoe het Riziv, de FOD Volksgezondheid (VVVL) en de FAGG bezig zijn om gezamenlijke auditteams op te leiden voor de ziekenhuizen.

Oproep: duurzame ziekenhuizen gezocht

Voor een artikel in de volgende editie van AK Hospitals, is de redactie op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden van duurzame en groene ziekenhuizen.

"Reële activiteit op de spoed financieren, is logisch"

"De financiering van de diensten spoedgevallen gebeurt al enkele jaren deels op een andere manier. De nieuwe financiering heeft als basis de reële activiteit en zo hoort het ook. Dit vervangt het vroegere 'volstrekt absurde systeem'."

VUB en UZ Brussel geven startschot onderzoekshub Green Energy Park

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het UZ Brussel gaven vorige week het officiële startschot van de vzw Green Energy Park. Dit moet een proeftuin worden waar bedrijven, onderzoekinstellingen en overheden "samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen", zoals het ziekenhuis van de toekomst.

IT

Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Kanaal Z - HealthCare