Sinds 1 juni jongstleden is het nieuwe Departement Zorg bij de Vlaamse overheid van start gegaan. Dat is de samenvoeging van het vroegere Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement WVG.

In mei 2021 sloot het paritair comité artsen-ziekenhuizen een 'historisch' sociaal akkoord af dat onder meer voorzag in een uniform (hoger) minimum maandloon voor specialisten in opleiding. Om de extra kosten te dekken, kregen de ziekenhuizen 30 miljoen per jaar. Nu blijkt dat iets meer dan 21 miljoen ook had volstaan.

Het Verzekeringscomité keurde maandag (5 juni) de mogelijke thuishospitalisatie van patiënten goed voor chemotherapie, en voor behandeling met IV antibiotica. Vanaf 1 juli kunnen deze behandelingen thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis.

De zeven ziekenhuizen van het E17-netwerk stelden op 3 mei hun regionaal zorgstrategisch plan voor op de Commissie Zorgstrategie. Naar eigen zeggen werd het goed onthaald. De verschillende partners binnen het netwerk versterken hun onderlinge samenwerking trouwens om zo de integratie te bevorderen.

Vergeleken met dialyse in het ziekenhuis zou thuisdialyse 20.000 euro per jaar en per patiënt goedkoper zijn. Bovendien geeft het de patiënt meer vrijheid zodat hij zijn leven gemakkelijker kan organiseren. Maar volstaat het Riziv-forfait om bij thuisdialyse het meerverbruik aan water, elektriciteit enz. te compenseren?

Artsenverkiezingen

Sinds 6 juni kunt u uw stem uitbrengen voor het artsensyndicaat van uw keuze. Gaat u dat doen? Hebt u het al gedaan? Heeft het eigenlijk wel zin? Als het overlegmodel niet bestond, zou men het moeten uitvinden!

Lees er hier alles over!

Cartoons

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Kanaal Z - HealthCare

Partner Content

AK-Hospitals Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van AK-Hospitals. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.