...

Dat zegt Peter Raeymaekers, stafmedewerker Technologie en Innovatie bij Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Veel media-aandacht ging de laatste tijd uit naar de cyberaanval die de ziekenhuizen van de Vivalia Groep trof op 13 en 14 mei jl. Maar ook Vlaamse ziekenhuizen blijven uiteraard niet gespaard van aanvallen door hackers. Aanvallen gebeuren op dagdagelijkse basis. Echte incidenten - met ernstige operationele gevolgen - blijven in België beperkt tot twee à drie per jaar, schat Raeymaekers. Een incident waarbij er zelfs een directe impact is op de medische activiteiten, zoals bij de Vivalia-ziekenhuizen, is eerder zeldzaam. De situatie bij Vivalia noopt wel tot bezorgdheid, erkent Raeymaekers. Zorgnet-Icuro toont zich dan ook tevreden met het budget van 20 miljoen euro dat minister Frank Vandenbroucke voor 2022-2023 vrijmaakte voor cybersecurity. Dat is volgens Peter Raeymaekers "significant" in vergelijking met bv. het budget voorzien voor het EPD. "Belangrijk is evenwel dat die financiering voor cybersecurity structureel wordt, want dit thema gaat niet weg." In het algemeen zijn Belgische individuele ziekenhuizen "goed" beschermd tegen cyberaanvallen, zegt Raeymaekers. Hij waarschuwt voor paniekzaaierij. "Wel bestaat er vandaag de dag een grote heterogeniteit onder ziekenhuizen en zijn bepaalde, nieuwe beveiligingsmaatregelen voor sommige ziekenhuizen financieel een brug te ver." Om te kunnen evolueren naar meer samenwerking tussen ziekenhuizen, zoals de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen in een recent advies aanbeveelt (zie blz. 18), is het zaak deze heterogeniteit af te vlakken en (alle) ziekenhuizen op één lijn te krijgen, zegt Raeymaekers. Maar de zorgkoepel ziet wel degelijk de voordelen in van het bundelen van krachten. "Op vlak van monitoring en alarmering is nog veel vooruitgang mogelijk. Een gezamenlijke aanpak laat ook toe dat je veiligheidsrisico's kan samenbrengen in onderhandelingen met verzekeraars, en dat je premies onder controle kan houden." "Als je weet dat die structurele financiering er is of komt, kan je daar als sector naartoe werken", besluit Peter Raeymaekers. "Een structurele financiering voor cyberbeveiliging zal ons toelaten op lange termijn te plannen."