Uit het magazine

De frisse energie van een startend arts en een kwaliteitsverbeterend project met twaalf ziekenhuizen leverden het AZ Jan Portaels een speerpunt in de zorg op: het zorgpad voor colorectale chirurgie. Abdominaal chirurg Karel Demey kreeg goede punten voor dit project tijdens de MLA-cursus.

Uit het magazine

Het Waalse ziekenhuiscentrum Chwapi lanceert een ambitieus programma om latex uit het OK te weren - het blijft namelijk een belangrijke oorzaak van allergie bij chirurgische ingrepen, zowel voor patiënten als voor personeel . Het project wordt gedragen door een pluridisciplinair team en krijgt financiële ondersteuning van het ziekenhuis.

Uit het magazine

Geneesmiddelen, bloedzakjes, chemotherapie, transplantaten en misschien zelfs patiënten vervoeren met een drone: het komt eraan. We nemen poolshoogte van het Safir-Medproject, een buitengewoon avontuur waarbij de Europa Ziekenhuizen in zee gingen met de Antwerpse 'drone operator' Helicus.

Uit het magazine

De overheid bindt al enkele jaren de strijd aan tegen cybercriminaliteit. In 2021 lagen de prioriteiten bij de uitwerking van een 'toolbox', Incident Response Planning, betere samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity en het aftasten van de mogelijkheden inzake 'ethical hacking' en 'penetration testing'.

Uit het magazine

"Onze activiteiten leggen de nadruk op complexe, hoogkwalitatieve patiëntenzorg, het UZA als opleidingscentrum en op innovatie en onderzoeksgedreven gezondheidszorg. De discussie over wat tertiaire en quaternaire zorg is en hoe we hierover samenwerken met de partnerziekenhuizen is volop aan de gang."

Uit het magazine

Sylvie Demaret, directeur van de afdeling farmacie van Cliniques Saint-Luc de Bouge, geeft tekst en uitleg over het IFIC, de nieuwe barema's die in 2018 zijn gelanceerd. Ze is geen voorstander van de manier waarop ze vandaag worden toegepast.

Als we het hebben over ouderen op geriatrische afdelingen of in rusthuizen, dan komt zonder aarzelen het medicatiegebruik van de patiënten of bewoners aan bod. Van de Come-On pilootstudie zou iedereen beter moeten worden: de bewoner, de zorgverlener en... de ziekteverzekering.

Een op de vijf 70-plussers komt in het ziekenhuis terecht door medicatieproblemen. Soms omdat ze zelf niet meer aan hun pillenkabinet uitgeraken, soms ook omdat pillen - en zeker in het geval van polymedicatie - een ander effect hebben dan op de bijsluiter vermeld staat. De Software Engine for the Assessment & Optimizaton of Drug and Non-Drug Therapy in Older Persons - kortweg: SENATOR - zou een oplossing moeten bieden. Prof. dr. Mirko Petrovic, geriater in het UZ Gent en onderzoeker bij SENATOR weet er alles van.

Begin dit jaar zijn vier pilootprojecten van start gegaan die het Zweedse Tubbemodel in België moeten implementeren. Maar zo lang heeft het woonzorgcentrum Floordam niet gewacht om de bewoners veel meer te betrekken bij wat er in 'hun' woonzorgcentrum gebeurt.

Oudere patiënten met een oncologisch probleem kunnen het best behandeld worden van op de afdeling geriatrie, als er ten minste multidisciplinair en in goede verstand houding wordt samengewerkt. Dat is de overtuiging van de ziekenhuis groep Jolimont waar oudere oncologische patiënten letterlijk ingebed worden op geriatrie.

Geriatrische afdelingen in ziekenhuizen en woonzorgcentra... ze hebben één ding gemeen: hun hoofdtaak is de zorg voor oudere patiënten. De tijd waarin de oudere louter werd gezien als een onmondige mens, wachtend op het einde van zijn leven is al lang voorbij. Meer nog. Het besef dat ook hoogbejaarden zelfbeschikkingsrecht hebben en best in staat zijn om, zelfs al hebben ze fysieke en mentale beperkingen, beslissingen te nemen en te participeren, komt steeds meer op de voorgrond. Tegelijkertijd is echter ook het besef gerezen dat de oudere patiënt eigen noden heeft en door zijn kwetsbaarheid en de complexiteit van de aandoeningen waaraan hij vaak lijdt, anders moet benaderd worden dan jongere lotgenoten. - Wat vindt de geriatrische patiënt nu ècht belangrijk? En - vooral - hoe komen we dat als zorgverlener te weten? Het 'Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt' van het UZ Gent heeft een project uitgewerkt waarbij de oudere een actieve stem krijgt. Niet omdat hij die opeist, wel omdat de zorgverlener actief naar hem gaat luisteren. Het project kreeg steun van het Fonds Gert Noël, een fonds dat in 1999 binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun familieleden in het ziekenhuis te bevorderen.

Désirée De Poot

Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Een patiënt in een ziekenhuis van punt A naar punt B brengen, is soms een heel complexe zaak. Dat hebben ze ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ondervonden. Het oude systeem van bewegwijzering werkte niet goed en de complexiteit van het ziekenhuis vraagt om creatieve oplossingen. Hét grote leerpunt is echter dat een ziekenhuispatiënt op een heel eigen manier naar bewegwijzering kijkt. Wat logisch lijkt, is het dat voor de patiënt vaak niet...

Désirée De Poot

Wie spreekt over bewegwijzering, heeft het over informatie. Informatie voor de patiënt, informatie voor de bezoeker, de werknemer en de toeleverancier. Dat je snel en eenvoudig de dienst spoedgevallen moet vinden, ligt voor de hand. Minder gemakkelijk is het als je een patiënt van de ene afdeling naar de andere moet begeleiden. Komt daar bovenop dat de wetgever ook nog iets te zeggen heeft...