...

Dit leuke nieuwe werkje bulkt van dergelijke beeldspraak. Uiteraard, dat is immers het thema: metaforen. Gebracht in 52 verhalen en de ondertitel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: '52 managementmetaforen die overtuigen en inspireren'. Dit werkstuk met zijn originele invalshoek richt zich dus in de eerste plaats tot managers of tot mensen die soms of vaak een lezing of presentatie geven. De metaforen zijn daarom pedagogisch geclusterd rond zeven managementdomeinen zoals organisatiecultuur, leiderschapsstijl, gedrag en houding enz. "Beschouw de metaforen als een speciale bril die je gebruikt om de diverse beleidsdomeinen in je onderneming of organisatie op een andere manier te bekijken en aan te pakken", aldus auteur Raf De Rycke, voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde en onder meer ook gastprofessor aan de EHSAL Management School. Een andere knapperd uit de inleiding willen we u evenmin onthouden: 'Als een schildpad boven op je hek zit, dan zal ze daar zeker niet op eigen kracht geraakt zijn.' Op die manier dankt Raf De Rycke zijn echtgenote voor de steun tijdens het schrijven van het boek. De beschrijving van elke metafoor wordt gevolgd door een meer praktische managementtoepassing. Dat maakt de verhalen kant en klaar bruikbaar voor managers. Beginnen doet Raf De Rycke met een hoofdstuk over de definitie, het belang en het gebruik van beelden. Want metaforen, zo lezen we, maken bijvoorbeeld iets abstracts en complex begrijpelijker door het gegeven te vergelijken met een concreet beeld of verhaal. Ook hier past weer een mooie metafoor ter illustratie. Hoe leg je de relativiteitstheorie eenvoudig uit? Welnu zo, in één zin: 'Een uur bij een aardig meisje zitten, vliegt voorbij als een minuut, maar een minuut op een brandende kachel lijkt wel een uur.' Overigens zijn volgens de auteur metaforen een van de krachtigste stijlfiguren in het arsenaal van sprekers. Wel waarschuwt hij meteen ook voor overconsumptie:"je mag ze niet systematisch herhalen, anders wekken ze een holle indruk. Voer voor managers maar niet enkel voor hen. Ook voor wie niet beroepsmatig met metaforen aan de slag moet, kan dit boekje fijne lectuur zijn. De verhalen zijn op zich aangenaam om lezen en ze debiteren heel wat levenswijsheden. Bij elk story hoort ook een prachtige zwart-wit afbeelding van Thais Anteunis. Tot op zekere hoogte is dit dus de betere ontspanningslectuur. Een aanrader.