...

Dat een ondergrondse parking de parkeertoren van het eerste ontwerp vervangt heeft twee redenen, zegt ZNA. "Eerst en vooral is de wandelafstand naar de ingang van het ziekenhuis bij de ondergrondse parking kleiner dan bij de parkeertoren. Dat is belangrijk voor bezoekers die minder goed te been zijn. Daarnaast komt ondergrondse parking tegemoet aan de wens van de stad Antwerpen voor meer open ruimte op en rond de ziekenhuissite."BouwplannenDe nieuwbouw (die vóór het huidige gebouw komt) zal twee vleugels met vijf verdiepingen tellen en een brede mix aan zorgverlening huisvesten. Op het gelijkvloers komen een oncologisch dagziekenhuis, een multidisciplinair pijncentrum, een polikliniek Reumatologie, een polikliniek en het dagziekenhuis Urologie, en de inschrijvingsbalies.Op de eerste verdieping van de voorbouw komt de materniteit met 8 single room maternity kamers, 2 gewone verloskamers, 22 bedden en 2 rooming-in-kamers met rechtstreeks zicht op de afdeling neatologie.Op de tweede en derde verdieping vinden twee afdelingen voor geriatrische patiënten, orthogeriatrie, psychogeriatrie en het geriatrisch dagziekenhuis onderdak. Er komt ook een innovatief centrum voor klinische studies naar geneesmiddelen van Johnson & Johnson in het gebouw. In het bestaande ziekenhuisgebouw wordt de ruimte van de vroegere spoeddienst verbouwd tot een nieuwe dialyse-afdeling. De bestaande spoeddienst blijft open. Als alles vlot verloopt, starten de werken aan de voorbouw dit najaar. De nieuwe dialyseafdeling moet klaar zijn in juni van dit jaar. De ondergrondse parking en voorbouw worden begin 2028 in gebruik genomen.