Alles over Frank Vandenbroucke

Op 18 maart verscheen een besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt over de vereisten voor arts-diensthoofd. Daardoor wordt het onder meer mogelijk dat een arts overkoepelend diensthoofd kan zijn van meerdere erkende functies binnen eenzelfde ziekenhuis.

De ministerraad heeft vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de integratie van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) in het Belgisch ziekenhuislandschap. Het MHKA wordt een nationale 'Medical Hub', maar zal ook ingebed kunnen worden in locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.

Het burn-outtraject van Fedris voor werknemers uit de ziekenhuissector had een positieve impact op hun gezondheid en op het behoud van werk en de terugkeer naar de werkvloer. Dat blijkt uit de resultaten van het pilootproject voor de secundaire preventie van burn-out. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigde eerder aan het project te willen uitbreiden naar alle private en publieke sectoren.

Elk ziekenhuis moet ten allerlaatste vóór het jaareinde, MRI's of CT-scans kunnen uitvoeren tegen conventietarief. Dat laat Frank Vandenbroucke weten nadat het plenaire federale parlement donderdag het licht op groen zette voor zijn wetsontwerp over deze materie.

"De ambitie is dubbel. Enerzijds het structurele personeelstekort aanpakken en anderzijds zorg van topkwaliteit aanbieden. Om dit te realiseren, moeten hokjes afgebroken worden en is maximale samenwerking en gegevensdeling nodig. Beschikbare middelen moeten transparant en doelmatig (efficiënt) ingezet worden. Wie in de zorg werkt, verdient waardering, steun en een eerlijke vergoeding."

Als er zoveel verpleegkundigen zijn in ons land en zij ook goed betaald worden, waar komt de personeelscrisis in de zorg dan vandaan, vraagt Voka Health Community zich af in een recente nota. Volgens het kennis- en netwerkplatform zijn Belgische verpleegkundigen slechts beperkt met zorg bezig en is het aantal ziekenhuisopnames in ons land te hoog.

De ministerraad van 7 juli keurde een ontwerp-KB goed van minister Frank Vandenbroucke over de taken van de basisverpleegkundige. Het is onderdeel van de puzzel om de verpleegkunde toekomstbestendig te maken, met plaats voor de HBO5-verpleegkundigen.

Het Verzekeringscomité keurde maandag (5 juni) de mogelijke thuishospitalisatie van patiënten goed voor chemotherapie, en voor behandeling met IV antibiotica. Vanaf 1 juli kunnen deze behandelingen thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis.

In mei 2021 sloot het paritair comité artsen-ziekenhuizen een 'historisch' sociaal akkoord af dat onder meer voorzag in een uniform (hoger) minimum maandloon voor specialisten in opleiding. Om de extra kosten te dekken, kregen de ziekenhuizen 30 miljoen per jaar. Nu blijkt dat iets meer dan 21 miljoen ook had volstaan.

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgische dagziekenhuis.

Het studiewerk om de herijking en de nomenclatuurhervorming voor te bereiden, kost het Riziv tussen 1 juni 2019 en 31 december 2024 10,57 miljoen euro. De centen gaan vooral richting ULB, KU Leuven, Möbius en UGent. In 2025-2026 kan daar nog 3,146 miljoen bijkomen.

Om de ziekenhuizen te helpen met de stijgende energiekosten had minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) een 'zuurstofballon' beloofd. Maar volgens informatie die dokter Sophie Merckx (Kamerlid van de PVDA) opvroeg, is de ballon toch maar een ballonnetje.

Dirk Ramaekers blijft zeker tot 31 juli van dit jaar voorzitter van de FOD Volksgezondheid. De ministerraad verlengde vrijdag 27 januari zijn mandaat met zes maanden.

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur van het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

"De juiste zorg op de juiste plaats en meer en betere samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Dat zijn de basisideeën." Aldus minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. In UZ Leuven stelde hij een uitbreiding voor van het aantal ingrepen in het chirurgisch dagziekenhuis.

De Bvas zette haar opzegprocedure stop nadat het garanties kreeg dat het over het uitvoeringsbesluit voor een verder verbod op de ereloonsupplementen mee zal kunnen praten. Tegen eind deze maand moet er daarnaast een uitvoeringsbesluit op tafel liggen voor het artikel 155 § 3 van de ziekenhuiswet.