Voor de minister van sociale zaken en volksgezondheid is dit "opnieuw een stap vooruit om betaalbare toegang tot de zorg te garanderen." Nogal wat artsen en N-VA-parlementslid Frieda Gijbels denken daar anders over.

24 Vlaamse ziekenhuizen

Maar Vandenbroucke stelt vast dat te weinig radiologen in de ziekenhuizen tegen conventietarief werken. Al voegt hij er, verwijzend naar een recente IMA-studie, aan toe dat de situatie sterk kan verschillen tussen ziekenhuizen.

In Vlaanderen zijn in negen ziekenhuizen alle radiologen geconventioneerd. Daar staat tegenover dat in 24 Vlaamse ziekenhuizen geen enkele arts conventietarieven aanrekent.

Normale werkuren

Om daar paal en perk aan te stellen verplicht de minister radiologen en ziekenhuizen nu om CT's en MRI's aan te bieden tegen conventietarieven tijdens de normale werkuren of als de voorschrijvende arts van oordeel is dat het om een dringend onderzoek gaat.

Supplementen kunnen nog wel aangerekend worden als de prestatie tussen 18 u 's avonds en 8 u 's morgens plaatsheeft of tijdens het weekend of op feestdagen. Tegen eind 2023 moet elk ziekenhuis voldoende capaciteit voorzien om scans aan officiële tarieven uit te voeren, zo luidt het.

Geen consensus

Volgens de Vooruit-excellentie voert hij op deze manier het regeerakkoord en een bepaling uit het medicomut-akkoord uit. Frank Vandenbroucke: "Over de manier waarop deze bepaling nu wordt uitgevoerd, is ruim overlegd met de artsenorganisaties en ziekenhuiskoepels. Ook al werd daarover niet met iedereen een consensus bereikt omdat sommigen de uitvoering van deze bepaling anders interpreteerden." Hier vindt u de betreffende passage in het voorontwerp - de wet 'diverse bepalingen' verscheen in het Staatsblad van 24 november.

Lees ook: Supplementenverbod MRI/CT naar Grondwettelijk Hof (actie van Bvas en BSR)

Voor de minister van sociale zaken en volksgezondheid is dit "opnieuw een stap vooruit om betaalbare toegang tot de zorg te garanderen." Nogal wat artsen en N-VA-parlementslid Frieda Gijbels denken daar anders over. Maar Vandenbroucke stelt vast dat te weinig radiologen in de ziekenhuizen tegen conventietarief werken. Al voegt hij er, verwijzend naar een recente IMA-studie, aan toe dat de situatie sterk kan verschillen tussen ziekenhuizen.In Vlaanderen zijn in negen ziekenhuizen alle radiologen geconventioneerd. Daar staat tegenover dat in 24 Vlaamse ziekenhuizen geen enkele arts conventietarieven aanrekent.Om daar paal en perk aan te stellen verplicht de minister radiologen en ziekenhuizen nu om CT's en MRI's aan te bieden tegen conventietarieven tijdens de normale werkuren of als de voorschrijvende arts van oordeel is dat het om een dringend onderzoek gaat. Supplementen kunnen nog wel aangerekend worden als de prestatie tussen 18 u 's avonds en 8 u 's morgens plaatsheeft of tijdens het weekend of op feestdagen. Tegen eind 2023 moet elk ziekenhuis voldoende capaciteit voorzien om scans aan officiële tarieven uit te voeren, zo luidt het.Volgens de Vooruit-excellentie voert hij op deze manier het regeerakkoord en een bepaling uit het medicomut-akkoord uit. Frank Vandenbroucke: "Over de manier waarop deze bepaling nu wordt uitgevoerd, is ruim overlegd met de artsenorganisaties en ziekenhuiskoepels. Ook al werd daarover niet met iedereen een consensus bereikt omdat sommigen de uitvoering van deze bepaling anders interpreteerden." Hier vindt u de betreffende passage in het voorontwerp - de wet 'diverse bepalingen' verscheen in het Staatsblad van 24 november.Lees ook: Supplementenverbod MRI/CT naar Grondwettelijk Hof (actie van Bvas en BSR)