Alles over Vlaanderen

Op 1 augustus 2024 wordt prof. dr. Paul Herijgers de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. Hij volgt prof. dr. Wim Robberecht op, die op 31 juli 2024 zijn mandaat beëindigt en met emeritaat gaat.

In een recente publicatie schuift zorgkoepel Zorgnet-Icuro een nieuw model naar voren voor toezicht en handhaving in de zorg. In de lijn van internationale trends wil de zorgkoepel de weg verlaten van zuiver controlerend optreden van de overheid, om te evolueren naar een aanpak van dialoog.

Elk ziekenhuis moet ten allerlaatste vóór het jaareinde, MRI's of CT-scans kunnen uitvoeren tegen conventietarief. Dat laat Frank Vandenbroucke weten nadat het plenaire federale parlement donderdag het licht op groen zette voor zijn wetsontwerp over deze materie.

"De financiële analyse van de algemene ziekenhuizen (Maha) toont aan dat we dringend moeten nadenken over de manier waarop we onze zorg organiseren en waar de overheidsmiddelen naartoe gaan. Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering dient samen te gaan met een globale hervorming van het zorglandschap en de plaats van de ziekenhuizen hierin."

De ministerraad van 7 juli keurde een ontwerp-KB goed van minister Frank Vandenbroucke over de taken van de basisverpleegkundige. Het is onderdeel van de puzzel om de verpleegkunde toekomstbestendig te maken, met plaats voor de HBO5-verpleegkundigen.

In 2021 rekenden de 100 algemene en universitaire ziekenhuizen van ons land samen voor 1,32 miljard euro aan remgeld, supplementen en niet-vergoedbare betalingen aan in het klassieke en het dagziekenhuis. De ereloonsupplementen zijn daarin goed voor 598 miljoen.

De ministerraad keurde vrijdag 24 maart een wetsontwerp goed dat basisverpleegkundige als nieuwe beroepstitel in de WUG inschrijft. Daarmee zou er een oplossing komen voor de HBO5-verpleegkundigen.

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

De ziekenhuishervorming kwam uitvoerig aan bod tijdens de 56ste editie van de 'Cycle de perfectionnement en sciènces hospitalières' aan de UCLouvain. Prof. Johan Kips, adviseur van het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, wijdde uit over de ambities van de hervorming en vooral over de volgende stappen in het proces.

Een nieuw KB regelt de programmatie van de S2-centra - de gespecialiseerde beroertezorg. Dat moet de patstelling doorbreken die de erkenning van die centra erg bemoeilijkte.

De specifieke kenmerken van onze hoofdstad verantwoorden een hoger aantal ziekenhuisbedden per inwoner dan de drempel die door de programmatie op nationaal niveau is vastgelegd. Dat stelt ziekenhuiskoepel Gibbis.

Nadat elk Vlaams ziekenhuis met een erkende dienst medische beeldvorming een MRI-toestel heeft kunnen installeren, kan Vlaanderen nog twee overblijvende toestellen toewijzen. De Vlaamse regering legde de regels vast in een ontwerp-BVR.

De ministerraad van 20 juli keurde de ontwerptekst van een nieuw KB goed dat eindelijk de weg ruimt voor de erkenning van zorgprogramma's voor acute beroertezorg met invasieve procedures: de S2-centra. Een ander KB legt de lijst van zorgopdrachten vast.

Verpleegkundigen, hoe ze te vinden en hoe ze te betalen. Dat was de rode draad doorheen toespraken op de Zomerontmoeting van Zorgnet-Icuro vorige donderdag en op de academische zitting ter gelegenheid van 85 jaar Wit-Gele Kruis van Vlaanderen vrijdag jongstleden.

Het laatste KCE-rapport selecteerde 15 kwaliteitsindicatoren voor de zorg van ovariumkanker en analyseerde de mate waarin ziekenhuizen eraan voldoen. De behandeling is te zeer gespreid over alle ziekenhuizen en dat heeft een negatieve impact op de uitkomst, vond het.

Afgelopen maand organiseerden ziekenwagendiensten voor niet-dringend patiëntenvervoer een zogenaamde 'duurzaamheidsdag'. Eén dag lang aanvaardden ze geen opdrachten van Mutas of i-mens en hanteerden ze eigen, hogere tarieven.