...

Met de actie vroeg initiatiefnemer Belgambu, de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten, 29 miljoen euro aan extra middelen voor niet-dringend ziekenhuisvervoer. Dat bedrag is volgens de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten nodig om de verhogingen van de kosten te compenseren en kwaliteitsvol patiëntenvervoer te kunnen blijven aanbieden. Zo wijst de vereniging onder meer op de stijgende (brandstof)kosten en het feit dat meerdere loonsverhogingen van de ambulanciers ten gevolge van de indexatie, niet mogen verrekend worden in de tarieven. Die zijn namelijk via overheidsopdracht geregeld. Volgens Belgambu vervoert het sinds 2018 nierdialysepatienten aan een tarief dat 33% onder de kostprijs ligt. In april overhandigde de vereniging een eisenpakket aan het kabinet van toenmalig Vlaams minister van Welzijn en Volkgsgezondheid Wouter Beke. De onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer, samengesteld uit de betrokken actoren, werkt aan een actualisatie van de kostprijs van het niet-dringend liggend ziekenvervoer op basis van een studie die consultingbedrijf Möbius uitvoerde in juli 2018. Maar die studieresultaten zijn vandaag de dag nog steeds niet gevalideerd, weet dr. Hilde De Nutte van Zorgnet-Icuro, die in de commissie zetelt. Oorspronkelijk kondigde Belgambu aan dat ambulancediensten op meerdere dagen in mei geen rechtstreekse opdrachten zouden aanvaarden van Mutas (Mutualistisch Alarm- en Zorgcentrale België) en verlener van thuiszorgdiensten i-mens. Daarop kwam kritiek, onder meer van het kabinet Beke dat 'de patiënt niet de dupe mag worden' van dergelijke acties. Zo moesten patiënten die op de aangekondigde actiedagen vervoer nodig hadden, daarvoor zelf oplossingen zoeken. Ze konden hun rit bv. rechtstreeks bij een patiëntenvervoerder boeken. Ze betaalden dan wel een 'duurzaamheidstarief' - volgens Belambu "het tarief dat het mogelijk maakt om kwaliteit en service te blijven bieden". Voor het vervoer van een dialysepatiënt bv. kon dat voor de patiënt oplopen tot een meerkost van 200 euro, zo wees een simulatie uit. Ook voor de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hadden de acties gevolgen. De minister riep op tot dialoog. Uiteindelijk ging één 'Duurzaamheidsdag' door, namelijk op 5 mei. De andere actiedagen zette Belgambu "on hold". Naar eigen zeggen om collega's tijdens de Week van de Zorg (9 tot 13 mei, nvdr) "maximaal te ontzien". Bovendien, zo stelt Belgambu, moet het opschorten van verdere acties "het overleg alle kansen geven". "Komt er niets uit de bus, dan volgen mogelijk onaangekondigde en aangepaste acties", zo stelt woordvoerder Kenneth Arkesteyn in een mededeling op de website van Belgambu. Jaarlijks worden er in Vlaanderen ongeveer 470.000 ritten in het zittend-, rolstoel- en liggend vervoer georganiseerd.