Vlaanderen wil de driejarige beroepsopleiding voor graduaat verpleegkundige behouden. Een kleine helft van de Vlaamse verpleegkundigen volgde deze opleiding. Maar die is niet in overeenstemming met de Europese Richtlijn over de erkenning van verpleegkundigen - die het vrije verkeer van gediplomeerde verpleegkundigen regelt.

De oplossing die wordt voorgesteld is de invoering van de nieuwe beroepstitel van 'basisverpleegkundige' - die zou corresponderen met de driejarige opleiding.

Met de vierjarige bacheloropleiding zou dan de beroepstitel 'verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg' (VVAZ) overeenkomen - naast de titel van 'gespecialiseerd verpleegkundige'. Dat is het opleidingsniveau dat wel beantwoordt aan de EU-richtlijn.

In minder complexe situaties kan de basisverpleegkundige autonoom het beroep uitoefenen. In complexere situaties is samenwerking met de VVAZ of een arts verplicht.

Met de invulling van de competenties van basisverpleegkundige, en het bepalen van de handelingen die deze verpleegkundige autonoom kan stellen, is men nog bezig. Volgens de mededeling van minister Frank Vandenbroucke komen die in een KB dat de komende weken wordt afgewerkt.

De wijzigingen zouden van toepassing zijn op studenten die de opleiding in het academiejaar 2023-2024 of later starten. Voor de huidige studenten en al actieve HBO5-verpleegkundigen zou er niets veranderen. Zij blijven genieten van verworven rechten.

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken maakt zich sterk dat de nieuwe regeling het conflict met de Europese regels oplost, terwijl ze tegelijk zorgt voor een verscheidenheid van beroepsprofielen die nodig is om aan de toenemende behoeften in onze maatschappij tegemoet te komen.

Tegelijk voert de minister trouwens ook een nieuwe titel van 'verpleegkundig onderzoeker' aan de zorgladder in de verpleegkunde toe. Dat zijn verpleegkundigen die een doctoraat achter de rug hebben.

Het door de ministerraad goedgekeurde wetsontwerp voegt beide nieuwe titels toe aan de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Het is nu aan de Kamer om zich over deze voorgestelde wetswijziging te buigen.

Vlaanderen wil de driejarige beroepsopleiding voor graduaat verpleegkundige behouden. Een kleine helft van de Vlaamse verpleegkundigen volgde deze opleiding. Maar die is niet in overeenstemming met de Europese Richtlijn over de erkenning van verpleegkundigen - die het vrije verkeer van gediplomeerde verpleegkundigen regelt.De oplossing die wordt voorgesteld is de invoering van de nieuwe beroepstitel van 'basisverpleegkundige' - die zou corresponderen met de driejarige opleiding.Met de vierjarige bacheloropleiding zou dan de beroepstitel 'verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg' (VVAZ) overeenkomen - naast de titel van 'gespecialiseerd verpleegkundige'. Dat is het opleidingsniveau dat wel beantwoordt aan de EU-richtlijn.In minder complexe situaties kan de basisverpleegkundige autonoom het beroep uitoefenen. In complexere situaties is samenwerking met de VVAZ of een arts verplicht.Met de invulling van de competenties van basisverpleegkundige, en het bepalen van de handelingen die deze verpleegkundige autonoom kan stellen, is men nog bezig. Volgens de mededeling van minister Frank Vandenbroucke komen die in een KB dat de komende weken wordt afgewerkt. De wijzigingen zouden van toepassing zijn op studenten die de opleiding in het academiejaar 2023-2024 of later starten. Voor de huidige studenten en al actieve HBO5-verpleegkundigen zou er niets veranderen. Zij blijven genieten van verworven rechten.De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken maakt zich sterk dat de nieuwe regeling het conflict met de Europese regels oplost, terwijl ze tegelijk zorgt voor een verscheidenheid van beroepsprofielen die nodig is om aan de toenemende behoeften in onze maatschappij tegemoet te komen. Tegelijk voert de minister trouwens ook een nieuwe titel van 'verpleegkundig onderzoeker' aan de zorgladder in de verpleegkunde toe. Dat zijn verpleegkundigen die een doctoraat achter de rug hebben.Het door de ministerraad goedgekeurde wetsontwerp voegt beide nieuwe titels toe aan de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Het is nu aan de Kamer om zich over deze voorgestelde wetswijziging te buigen.