De nieuwe green deal voor de zorg loopt vanaf dit jaar tot 2026. Twee actiepunten aanstippen uit een ruime menukaart volstaat om als zorgverlener of -organisatie een green deal met de Vlaamse overheid af te sluiten. Uw organisatie doet dan mee aan de verduurzaming van de zorg, kan deelnemen aan een lerend netwerk en wordt mee opgevolgd door de facilitator van de overheid.

De focus van de nieuwe deal ligt op vier thema's: 'Natuur en gezondheid', 'Klimaat en infrastructuur', 'Materialen en afval' en 'Geneesmiddelen in water'. Elk thema heeft een ruime waaier van actiepunten, van heel algemeen tot zeer concreet, van afgestemd op het beleid van grote organisaties tot erg concreet toepasbaar op de werkvloer.

De bedoeling is zoveel mogelijk deelnemers te werven - van grote ziekenhuizen tot kleine praktijken. De zorg moet de gevolgen op de gezondheid van vervuiling en de klimaatverandering dikwijls opvangen. Maar zelf draagt ze bijvoorbeeld voor vijf procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Het verlagen daarvan is een van de speerpunten van de deal - alle kleine beetjes helpen.

Van het inrichten van groene ruimtes, ontharding van de bodem en een doordachte afwatering, naar inzetten op groene energie en een aankoopbeleid dat gericht is op recyclage en afval reduceert - de mogelijkheden tot verduurzaming van de zorg zijn legio. Toetreden tot een lerend netwerk betekent het delen van informatie, expertise en ervaringen.

Meer informatie vindt u op greendeals.be waarbij u kunt klikken op duurzame zorg. U vindt er het engagementformulier om toe te treden, een inspiratietekst die een overzicht geeft van mogelijke acties en de volledige tekst van het convenant.

Toetreden tot de deal blijft nog een jaartje mogelijk, tot 15 maart 2024. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in - geen resultatenverbintenis. Partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.

Geneesmiddelen in afvalwater

Voor dit onderdeel zoekt Vlaanderen aansluiting bij het Europese beleid en vertaalt het de Europese directieven naar de situatie hier. Op Europees niveau wordt ook gewerkt aan een inventaris die de geneesmiddelen identificeert met de grootste impact.

Die inventaris zal de Vlaamse overheid delen met de zorgprofessionals, onder meer met een centrale databank. Opleiding, bewustmakingscampagnes, risico-evaluatie en het naar voren schuiven van quick wins worden de eerste acties.

Bij de Europese samenwerking staat ook die met andere lidstaten centraal - zoals samenwerking met de Nederlandse DG Duurzame Zorg. Sommige Scandinavisch landen hebben al ervaring met het bijsturen van het voorschrijfgedrag: lagere doses, kiezen voor gelijkwaardige 'groene' geneesmiddelen,...

Dit soort leerpunten kan gedeeld worden, onder andere via het Medisch Farmaceutisch Overleg.

Concrete acties :

  • Hotspotanalyses die helpen bepalen welke geneesmiddelen prioritair zijn, bijvoorbeeld om apart te houden, te zuiveren uit het water.
  • Methoden opschalen om geneesmiddelen versterkt te kunnen afbreken in afvalwater-zuiveringsinstallaties.
  • Proefproject met apart houden van stromen, bijvoorbeeld het gebruik van plaszakken voor het opvangen van röntgenvloeistof.
  • Overleg over dit soort acties stimuleren tussen de farmaceutische bedrijven, zorgorganisaties en afvalwaterzuiveraars.
De nieuwe green deal voor de zorg loopt vanaf dit jaar tot 2026. Twee actiepunten aanstippen uit een ruime menukaart volstaat om als zorgverlener of -organisatie een green deal met de Vlaamse overheid af te sluiten. Uw organisatie doet dan mee aan de verduurzaming van de zorg, kan deelnemen aan een lerend netwerk en wordt mee opgevolgd door de facilitator van de overheid.De focus van de nieuwe deal ligt op vier thema's: 'Natuur en gezondheid', 'Klimaat en infrastructuur', 'Materialen en afval' en 'Geneesmiddelen in water'. Elk thema heeft een ruime waaier van actiepunten, van heel algemeen tot zeer concreet, van afgestemd op het beleid van grote organisaties tot erg concreet toepasbaar op de werkvloer.De bedoeling is zoveel mogelijk deelnemers te werven - van grote ziekenhuizen tot kleine praktijken. De zorg moet de gevolgen op de gezondheid van vervuiling en de klimaatverandering dikwijls opvangen. Maar zelf draagt ze bijvoorbeeld voor vijf procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Het verlagen daarvan is een van de speerpunten van de deal - alle kleine beetjes helpen.Van het inrichten van groene ruimtes, ontharding van de bodem en een doordachte afwatering, naar inzetten op groene energie en een aankoopbeleid dat gericht is op recyclage en afval reduceert - de mogelijkheden tot verduurzaming van de zorg zijn legio. Toetreden tot een lerend netwerk betekent het delen van informatie, expertise en ervaringen.Meer informatie vindt u op greendeals.be waarbij u kunt klikken op duurzame zorg. U vindt er het engagementformulier om toe te treden, een inspiratietekst die een overzicht geeft van mogelijke acties en de volledige tekst van het convenant.Toetreden tot de deal blijft nog een jaartje mogelijk, tot 15 maart 2024. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in - geen resultatenverbintenis. Partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.