De mediane overleving van patiënten met een invasieve kanker, behandeld in ziekenhuizen die minstens tien patiënten per jaar behandelen, bedraagt 4,2 jaar, tegenover 1,7 jaar in ziekenhuizen die minder dan 3 patiënten per jaar behandelen, bleek uit de resultaten.

Het analyseerde, door gegevens van het Belgische Kankerregister (BCR) te koppelen aan gegevens van het Riziv en het IMA (over facturatie van de zorg) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (eventueel overlijden), de uitkomst van de zorg voor 3.988 patiënten die tussen 2014 en 2018 werden behandeld voor invasieve ovariumkanker.

Factor 2,5

Die behandeling van invasieve ovariumkanker was gespreid over 100 Belgische ziekenhuizen. De helft van de ziekenhuizen behandelde nog geen zes patiënten per jaar, een kwart nog geen drie. Maar een kwart van de ziekenhuizen behandelde 10 of meer van deze patiënten per jaar.

De mediane overleving van patiënten met een invasieve kanker, gevolgd in ziekenhuizen die ten minste 10 patiënten per jaar behandelen, bedraagt 4,2 jaar - tegenover 1,7 jaar in ziekenhuizen die minder dan 3 patiënten per jaar behandelen. Dat is een verschil met een factor van 2,5.

Over het aantal operaties dat een ziekenhuis minimum moet uitvoeren om goede resultaten te verzekeren, lopen de internationale aanbevelingen wat uiteen, maar 20 is het minimum. In België komen maar vijf ziekenhuizen aan dit aantal.

Het KCE vond bij de analyse ook dat de overlevingskans voor een patiënt met overiumkanker in België hoger is wanneer chirurgie plaatsvond in een ziekenhuis dat een hoger volume van dit soort chirurgie heeft.

Deze bevindingen hielden stand wanneer het KCE rekening hield met de case mix.

Het KCE vond overigens wel dat de sterftecijfers in België niet slechter waren dan in andere Europese landen.

Kwaliteitssysteem

Maar dat neemt niet weg dat, wanneer men een kwaliteitssysteem voor de oncologische zorg wil uitbouwen, het aanbevolen is om ovariumkanker te behandelen in referentiecentra, is het Kenniscentrum van oordeel.

Ovariumkanker is een vrij zeldzame ziekte, met doorgaans een vrij sombere prognose en een complexe aanpak.

De zorg 'concentreren' in referentiecentra is overigens niet voldoende. Die referentiecentra moeten ook aan bepaalde criteria voldoen. De deskundigheid van het zorgteam moet zijn verzekerd: minstens twee gynaecologische oncologen en één patholoog gespecialiseerd in gynaecologische maligniteiten, gespecialiseerde psychologen, seksuologen, fertiliteitsartsen, specialisten in de palliatieve zorg en de onco-genetica.

De centra moeten over de juiste faciliteiten en apparatuur beschikken: endoscopie, intra-operatieve vriescoupefaciliteit, lymfoedeemkliniek, genetic counseling,... Kwaliteitsprocedures en patiëntgerichte zorg (continuïteit van de zorg, pijnbeheersing,...) moeten aanwezig zijn.

Deelname aan onderzoek is eigenlijk ook een must. En jonge patiënten moeten, wanneer ze ervoor in aanmerking komen, fertiliteitsparende behandelingen kunnen krijgen.

De studie van het KCE past in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor oncologische zorg. Al verschillende soorten maligne aandoeningen kwamen aan bod.

In 2016 ontwikkelde het KCE richtlijnen voor de aanpak van ovariumkanker. Nu selecteerde het samen met experts 15 kwaliteitsindicatoren. Het syntheserapport bevat ook een globale analyse van de resultaten.De ziekenhuizen krijgen van de auteurs van de studie elk hun eigen resultaten - met een situering in het geheel.

Voor verschillende vormen van kanker wordt die kwaliteitscyclus gevolgd.

Ruimere aanbevelingen

Het KCE pleit ook voor maatregelen om de registratie in het BCR te verzekeren, en de opvolging van de benchmarking in ziekenhuizen.

In Vlaanderen kan samen met het Vlaams Instituut van Kwaliteit van Zorg (VIKZ) een systeem op touw gezet worden om eveneens patiënten toegang te geven tot de gegevens over de kwaliteit van deze specifieke zorg in de verschillende ziekenhuizen.

Referentiecentra maken deel uit van supraregionale ziekenhuisnetwerken en zetten een samenwerking op met de perifere ziekenhuizen. Ze kunnen bijvoorbeeld een deel van de chemotherapiebehandelingen, als dat beter uitkomt voor de patiënt in kwestie, uitbesteden.

Het KCE-rapport 357As vindt u op we website van het Federale Kenniscentrum. Een tabel met de 15 kwaliteitsindicatoren, en de resultaten (met streefcijfers) vindt u terug in de synthese (pdf-bestand).

De mediane overleving van patiënten met een invasieve kanker, behandeld in ziekenhuizen die minstens tien patiënten per jaar behandelen, bedraagt 4,2 jaar, tegenover 1,7 jaar in ziekenhuizen die minder dan 3 patiënten per jaar behandelen, bleek uit de resultaten.Het analyseerde, door gegevens van het Belgische Kankerregister (BCR) te koppelen aan gegevens van het Riziv en het IMA (over facturatie van de zorg) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (eventueel overlijden), de uitkomst van de zorg voor 3.988 patiënten die tussen 2014 en 2018 werden behandeld voor invasieve ovariumkanker.Factor 2,5Die behandeling van invasieve ovariumkanker was gespreid over 100 Belgische ziekenhuizen. De helft van de ziekenhuizen behandelde nog geen zes patiënten per jaar, een kwart nog geen drie. Maar een kwart van de ziekenhuizen behandelde 10 of meer van deze patiënten per jaar.De mediane overleving van patiënten met een invasieve kanker, gevolgd in ziekenhuizen die ten minste 10 patiënten per jaar behandelen, bedraagt 4,2 jaar - tegenover 1,7 jaar in ziekenhuizen die minder dan 3 patiënten per jaar behandelen. Dat is een verschil met een factor van 2,5.Over het aantal operaties dat een ziekenhuis minimum moet uitvoeren om goede resultaten te verzekeren, lopen de internationale aanbevelingen wat uiteen, maar 20 is het minimum. In België komen maar vijf ziekenhuizen aan dit aantal.Het KCE vond bij de analyse ook dat de overlevingskans voor een patiënt met overiumkanker in België hoger is wanneer chirurgie plaatsvond in een ziekenhuis dat een hoger volume van dit soort chirurgie heeft.Deze bevindingen hielden stand wanneer het KCE rekening hield met de case mix. Het KCE vond overigens wel dat de sterftecijfers in België niet slechter waren dan in andere Europese landen. KwaliteitssysteemMaar dat neemt niet weg dat, wanneer men een kwaliteitssysteem voor de oncologische zorg wil uitbouwen, het aanbevolen is om ovariumkanker te behandelen in referentiecentra, is het Kenniscentrum van oordeel.Ovariumkanker is een vrij zeldzame ziekte, met doorgaans een vrij sombere prognose en een complexe aanpak. De zorg 'concentreren' in referentiecentra is overigens niet voldoende. Die referentiecentra moeten ook aan bepaalde criteria voldoen. De deskundigheid van het zorgteam moet zijn verzekerd: minstens twee gynaecologische oncologen en één patholoog gespecialiseerd in gynaecologische maligniteiten, gespecialiseerde psychologen, seksuologen, fertiliteitsartsen, specialisten in de palliatieve zorg en de onco-genetica.De centra moeten over de juiste faciliteiten en apparatuur beschikken: endoscopie, intra-operatieve vriescoupefaciliteit, lymfoedeemkliniek, genetic counseling,... Kwaliteitsprocedures en patiëntgerichte zorg (continuïteit van de zorg, pijnbeheersing,...) moeten aanwezig zijn. Deelname aan onderzoek is eigenlijk ook een must. En jonge patiënten moeten, wanneer ze ervoor in aanmerking komen, fertiliteitsparende behandelingen kunnen krijgen.De studie van het KCE past in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor oncologische zorg. Al verschillende soorten maligne aandoeningen kwamen aan bod.In 2016 ontwikkelde het KCE richtlijnen voor de aanpak van ovariumkanker. Nu selecteerde het samen met experts 15 kwaliteitsindicatoren. Het syntheserapport bevat ook een globale analyse van de resultaten.De ziekenhuizen krijgen van de auteurs van de studie elk hun eigen resultaten - met een situering in het geheel.Voor verschillende vormen van kanker wordt die kwaliteitscyclus gevolgd.Ruimere aanbevelingenHet KCE pleit ook voor maatregelen om de registratie in het BCR te verzekeren, en de opvolging van de benchmarking in ziekenhuizen. In Vlaanderen kan samen met het Vlaams Instituut van Kwaliteit van Zorg (VIKZ) een systeem op touw gezet worden om eveneens patiënten toegang te geven tot de gegevens over de kwaliteit van deze specifieke zorg in de verschillende ziekenhuizen. Referentiecentra maken deel uit van supraregionale ziekenhuisnetwerken en zetten een samenwerking op met de perifere ziekenhuizen. Ze kunnen bijvoorbeeld een deel van de chemotherapiebehandelingen, als dat beter uitkomt voor de patiënt in kwestie, uitbesteden. Het KCE-rapport 357As vindt u op we website van het Federale Kenniscentrum. Een tabel met de 15 kwaliteitsindicatoren, en de resultaten (met streefcijfers) vindt u terug in de synthese (pdf-bestand).