Alles over België

De voorbije twee weken kregen er meer dan 300.000 mensen een coronaprik. In juni zal Pfizer wekelijks een half miljoen vaccins leveren. Hoe ver komen we in de campagne met wat geleverd is en al behoorlijk zeker geleverd gaat worden?

Op vraag van de Belgische vereniging van ziekenhuisdirecteurs en de Bvas vergeleek Antares Consulting de ziekenhuisfinanciering in drie landen. Bedoeling is om een aanzet te formuleren voor een hervorming van het Belgische ziekenhuissysteem.

Zowat de helft van de zorgverleners raakt tijdens zijn carrière betrokken bij een medisch incident en heeft daar ook psychisch, lichamelijk of professioneel last van. Uiteraard is de patiënt het belangrijkste slachtoffer maar de impact op de hulpverlener als 'second victim' kan evenzeer aanzienlijk zijn.

In het Centrum voor Seksuologie en Gender (CSG) van UZ Gent moeten patiënten tot wel 16 maanden wachten voor ze een eerste maal op gesprek kunnen. In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk bouwt een team al twee jaar in stilte aan een eigen genderkliniek.

Tussen maart en augustus 2020 raakte het Belgische ziekenhuissysteem op sommige momenten overbelast, wat tot bijkomende overlijdens heeft geleid. De enige oplossing is om in dat geval patiënten naar ziekenhuizen over te brengen waar wél nog IC-bedden beschikbaar zijn, zeggen experts. En ervoor te zorgen dat het nodige personeel wordt aangeworven dat de patiënt in een 'echt' IC-bed kan opvangen. Dat blijkt uit een onderzoek in Belgische ziekenhuizen.

Vanaf deze maand gaat België op een gestructureerde en anonieme wijze maternale sterftes registreren en analyseren. Het systeem werd Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM) gedoopt. Het is een initiatief van het College voor Moeder en Pasgeborene, met de steun van de FOD Volksgezondheid.

Driekoningen bracht België de start van een vaccinatiecampagne tegen het Sars-CoV-2-virus. In de loop van januari moet de eerste vaccinatieronde in alle woonzorgcentra afgerond worden. De bewoners en minstens een deel van het personeel zouden op het eind van deze maand hun prik moeten hebben gekregen.

Enkele artsen richtten een medische associatie op met de bedoeling het gebruik van MRI-toestellen in ziekenhuizen te optimaliseren. Ze doen dat door radiologen en technologen 's avonds en in het weekend te 'detacheren' om onderzoeken te verrichten.

Covid-19 kan een trigger zijn voor een betere verpleegkundige omkadering in de ziekenhuizen. Negen op tien hoofdartsen, medische en algemene directeurs oordelen dat verpleegkundigen in betere omstandigheden en met meer mensen per afdeling moeten kunnen werken

"Het aantal locoregionale netwerken moet verminderen van de huidige 25 naar 17. Van de zeven universitaire ziekenhuizen houden we er best slechts drie over - twee in Vlaanderen, één in Franstalig België. En UZ's moeten gevaloriseerd worden voor hun academische werk, niet voor hun klinische activiteit."

De performance van federale overheidsinstanties zoals Riziv, FOD Volksgezondheid en Sciensano was niet briljant tijdens het voorjaar. Politici deden het echter nog veel slechter. Zij kunnen niet op clementie rekenen van de (medische) ziekenhuisdirecties. Zonder uitzondering grandioos gebuisd, zo luidt het.

Jaarlijks worden in de Europese Unie meer dan een miljoen zorgverleners het slachtoffer van een prik- of snijongeval. In België hebben twee op drie verpleegkundigen al zo'n ongeval meegemaakt. De sectorfederatie beMedTech zet het probleem op de agenda.

In UZ Leuven worden momenteel zeven patiënten behandeld met protontherapie. De bouw van het centrum met de bestralingsbunkers kostte 45 miljoen euro.

Gaandeweg geeft COVID-19 zijn geheimen prijs. Tot voor kort was het een raadsel waarom de ernst van de infectie zo sterk varieert. Uit een recent gepubliceerde meta-analyse uitgevoerd op 12 gepubliceerde studies waarin de afname van lymfocyten subsets in COVID-19-patiënten werd onderzocht, blijkt dat de absolute aantallen van belangrijke lymfocyten subsets significant en substantieel verlaagd zijn in ernstige gevallen van COVID-19. Aan deze meta-analyse werkten wetenschappers van het medisch technologiebedrijf BD mee.

In de Nederlandse ziekenhuizen zou de 'omzet' uit gewone, planbare zorg door de coronacrisis in de maanden maart, april en een deel van mei met 47% gedaald zijn. Goed voor 2,1 miljard. Het totale prijskaartje van de pandemie loopt bij de noorderburen op tot ruim 5 miljard.