Alles over België

Driekoningen bracht België de start van een vaccinatiecampagne tegen het Sars-CoV-2-virus. In de loop van januari moet de eerste vaccinatieronde in alle woonzorgcentra afgerond worden. De bewoners en minstens een deel van het personeel zouden op het eind van deze maand hun prik moeten hebben gekregen.

Enkele artsen richtten een medische associatie op met de bedoeling het gebruik van MRI-toestellen in ziekenhuizen te optimaliseren. Ze doen dat door radiologen en technologen 's avonds en in het weekend te 'detacheren' om onderzoeken te verrichten.

Covid-19 kan een trigger zijn voor een betere verpleegkundige omkadering in de ziekenhuizen. Negen op tien hoofdartsen, medische en algemene directeurs oordelen dat verpleegkundigen in betere omstandigheden en met meer mensen per afdeling moeten kunnen werken

"Het aantal locoregionale netwerken moet verminderen van de huidige 25 naar 17. Van de zeven universitaire ziekenhuizen houden we er best slechts drie over - twee in Vlaanderen, één in Franstalig België. En UZ's moeten gevaloriseerd worden voor hun academische werk, niet voor hun klinische activiteit."

De performance van federale overheidsinstanties zoals Riziv, FOD Volksgezondheid en Sciensano was niet briljant tijdens het voorjaar. Politici deden het echter nog veel slechter. Zij kunnen niet op clementie rekenen van de (medische) ziekenhuisdirecties. Zonder uitzondering grandioos gebuisd, zo luidt het.

Jaarlijks worden in de Europese Unie meer dan een miljoen zorgverleners het slachtoffer van een prik- of snijongeval. In België hebben twee op drie verpleegkundigen al zo'n ongeval meegemaakt. De sectorfederatie beMedTech zet het probleem op de agenda.

In de Nederlandse ziekenhuizen zou de 'omzet' uit gewone, planbare zorg door de coronacrisis in de maanden maart, april en een deel van mei met 47% gedaald zijn. Goed voor 2,1 miljard. Het totale prijskaartje van de pandemie loopt bij de noorderburen op tot ruim 5 miljard.

Om de opstart van de activiteiten in de ziekenhuizen te vergemakkelijken, publiceerde het Verbond der Belgische Specialisten vorige week voor de verschillende specialismen lijsten met de urgentiegraad van aandoeningen. Het systeem wordt nu verfijnd en aangevuld met gesloten overlegfora.

"Net op het moment dat de hele wereld naar onze innovatieve bedrijven kijkt voor de ontwikkeling van vaccins en behandelingen tegen Covid-19 voert België de facto een bijkomende taks in op innovatie. Dat is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar."

België heeft in de strijd tegen de pandemie totnutoe om allerlei redenen onvoldoende gebruik gemaakt van tests op het virus. De achterstand op dat vlak moet zo snel mogelijk worden ingelopen. Dat stelt de Koninklijke Academie van Geneeskunde voor België in een gezamenlijk advies met zijn Franstalige evenknie.

De meest kraamklinieken die jaarlijks geen 557 bevallingen halen, kunnen volgens het Kenniscentrum beter de deuren sluiten. Wel moet de toegankelijkheid verzekerd blijven. Kraamklinieken waar jaarlijks een kleine 1.000 bevallingen plaatsvinden is het streefdoel.

Enkele weken na publicatie van de Belfius-studie over de (slechte) financiële gezondheid van de Belgische ziekenhuizen, kwam de Franse regering terug op een belangrijk probleem, met name het kwijtschelden van een derde van de schuld van de openbare ziekenhuizen. Kan dit ons land inspireren? Nemen we hieraan een voorbeeld?

Het Parlement keurde een wet goed die 67 miljoen euro opzij zet om extra zorgpersoneel aan te trekken. "Het signaal is terecht", zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer. Maar het probleem zit voor haar dieper. "Extra geld kunnen we zeker gebruiken. Maar we moeten eerst ook nadenken over de taakverdeling in de zorg."

Burn-outs zijn een heus probleem in de zorgsector. De wetenschappelijke literatuur boog zich uitvoerig over de oorzaken, maar zocht ook naar remedies. Een daarvan is de Amerikaanse Magnet-erkenning voor verpleegkundige zorg.

Elk ziekenhuis moet over een ziekenhuisnoodplan (ZNP) beschikken om grote ongelukken, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, het hoofd te kunnen bieden. Het ziekenhuisnoodplan vervangt het bestaande plan. Op die manier wil men tot meer gelijkvormigheid komen over het hele land.

"Sommigen willen de ereloonsupplementen in privépraktijken, ambulante settings en in het ziekenhuis zo snel mogelijk afschaffen. In zo'n scenario, met de vrijheid van ondernemen in een liberale democratie, houdt niks (tand)artsen tegen om buiten de Riziv-context te werken."

Het bedrijf Expense Reduction Analysts (ERA) werkt samen met een 20-tal Belgische ziekenhuizen om de kosten van hun benodigdheden en diensten te optimaliseren. In een tijd waarin ziekenhuizen onder hoge financiële druk staan, kan zo'n aanpak een verschil maken.

"Onze gezondheidszorg is een van de beste van de wereld. Dat zeggen we toch altijd. Maar als je de Oeso-cijfers analyseert, zit België toch meestal in het peloton en niet aan de kop."