Alles over België

Privéklinieken en regelgeving

De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal privéklinieken en bij uitbreiding van heel wat extramurale artsenpraktijken. In het zorglandschap plaatsen deze instellingen zich tegenover de algemene erkende ziekenhuizen, en worden ze gezien als een vorm van commercialisering van een aantal specialistenpraktijken. Het betreft vooral specialisaties en klinieken van plastische chirurgen, oftalmologen, dermatologen en orthopedisch chirurgen.

Kabinetten hoeven niet te bestaan

Op 1 oktober was het dan eindelijk zo ver. Na twee maanden kat-uit-de-boom-kijken en twee maanden onderhandelen waren N-VA, CD&V en Open VLD het eindelijk eens over de vorming van een Vlaamse regering.

Doortastend hervormen is een must

Voka Health Community pleit voor een grondige maar snelle modernisering van de Belgische gezondheidszorg. Silo's moeten verdwijnen, verspillende structuren weggeknipt en Vlaanderen moet een homogene bevoegdheid krijgen.

Onderzoekslab voor autisme

Op 12 juni opende het ACTE-team (Autisme en Contexte: Théorie et Expérience) een centrum voor de studie van autismespectrumstoornissen op de Solbosch-campus van de ULB. Het centrum is uniek; het werd ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers, architecten en ouders van patiënten met autisme.

Van bankkrediet tot operationele leasing

Hoe financieren klinieken en ziekenhuizen hun aankopen van zwaar materieel? Door bankkrediet, financiële leasing of door operationele leasing? Wat willen ze precies en wat bieden de leveranciers?

De patiënt als partner in de zorg

Een interregionaal consortium van universiteiten in Duitsland, België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg (1) voerde recent een onderzoek naar de patiënt als partner in de gezondheidszorg. Het onderzoek droeg bij tot een beter begrip van de ervaringen en noden van gezondheidswerkers én van patiënten, in de hoop een sterker partnership te ontwikkelen.

EPD-incentive werkt maar stabiliteit gewenst

Op 1 juli verschenen de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) in het Staatsblad - met de drempelwaarden die de ziekenhuizen moeten halen, en de wijze waarop het deelbudget van 61,1 miljoen binnen het BFM verdeeld wordt. Het is kort dag want begin oktober moeten de ziekenhuizen hun rapport al aan de FOD Volksgezondheid bezorgen. September is het laatste mogelijke referentievenster.

Digitale transformatie in de gezondheidszorg

"Slechts 9% van de artsen geeft aan dat het gros van hun patiënten regelmatig gezondheidsgegevens zoals bloeddruk, gewicht enz. met hen delen. Nochtans kan een vernauwing van de kloof tussen patiënt en dokter de kans op burn-out bij deze laatsten drastisch verminderen."

MRI- of CT-scan?

"Het verhogen van de MRI's zal een vermindering van de CT met zich meebrengen, een gunstige shift zoals aanvankelijk gepland, wat de patiënten alleen maar ten goede kan komen."

Focus op vervuiling door geneesmiddelen

Hoe kunnen sporen van kankermedicijnen in het afvalwater worden verwijderd? Vorsers evalueren een technologie van gevorderde oxidatie door fotokatalyse, maar het is nog niet duidelijk wat de beste methode is om het water te zuiveren.

Mobiele artsen, harmonische regeling?

'Artsenmobiliteit in netwerken' was het onderwerp van een avondsymposium van zorgbeleid.be eind april in Mechelen. Ziekenhuisnetwerken moeten vanaf volgend jaar een rationelere verdeling van zorgopdrachten bewerkstelligen. Voor artsen en (ander) ziekenhuispersoneel kan dat belangrijke gevolgen hebben.

Ereloonsupplementen splitsen België

Een gemiddeld Belgisch ziekenhuis vraagt een ereloonsupplement van 177% op een eenpersoonskamer. De regionale verschillen zijn echter enorm. In een Vlaams ziekenhuis gaat het gemiddeld over een maximaal ereloonsupplement van 141% terwijl dit in een Waals ziekenhuis oploopt tot 206%. Traditiegetrouw spant Brussel de kroon met 280%.

Europese ziekenhuismanagers congresseren vanuit Gent

Van 11 tot 14 september heeft het 28ste internationale congres van de European Association of Hospital Managers (EAHM) plaats. Het concept is origineel en gezien de mobiliteitsproblemen een tikje gewaagd. Naast de zes thema's die aan bod komen, bezoeken de congresgangers namelijk ook zes ziekenhuizen. Met de bus.

Een functie in volle mutatie

De voorbije jaren zijn de taken van de ziekenhuisapotheker aanzienlijk verbreed. Twee voorbeelden uit de praktijk.

ZNA haalt als eerste netwerkaccreditatie

Vorige week behaalde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen de JCI-netwerkaccreditatie. Daarmee is ZNA de eerste ziekenhuisgroep in Vlaanderen die voor een dergelijk accreditatietraject ging. Met succes.

Help the system and let the system help you

Er was recent nogal wat te doen rond het uitblijven van terugbetaling van digital health in België. In een artikel in De Tijd getuigden verschillende start-ups over hun focus op het buitenland in plaats van op de thuismarkt. Reden: het uitblijven van terugbetaling van apps en teleconsultaties, nochtans een van de grote voornemens voor deze legislatuur.

To social media or not to social media

Anno 2019 zijn sociale media ook in de zorgsector niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Belangrijke factor daarin is hun laagdrempeligheid. Toch zijn er een aantal juridische en deontologische implicaties verbonden aan het gebruik van sociale media waar zorgvoorzieningen en zorgverleners niet omheen kunnen. Professor gezondheidsrecht Tom Goffin zet ze op een rij.

Ereloonsupplementen veel hoger in Franstalig België

Van de 28 Waalse ziekenhuizen zijn er niet minder dan 18 die op eenpersoonskamers 200% ereloonsupplementen aanrekenen. Zes ziekenhuizen gaan daar zelfs nog een stuk boven met uitschieters tot 300% in CHU Tivoli in La Louvière en CH de la Haute Senne in Soignies.

6 x minder prikincidenten

Voor de Europa Ziekenhuizen is veiligheid een absolute prioriteit. De instelling ontwikkelde daarom een globale visie op de veiligheid van personeel en patiënten. De vermindering van prikincidenten maakt integraal deel uit van dit veiligheidsbeleid.

Real World Evidence, een win-win voor alle partijen

Nieuwe, disruptieve ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende wijzigingen in de manier waarop organisaties en individuen werken. Dat geldt zowel op het niveau van ontdekkingen en ontwikkelingen als op de wijze waarop producten en diensten uiteindelijk in de praktijk verstrekt worden.