Alles over België

In de Nederlandse ziekenhuizen zou de 'omzet' uit gewone, planbare zorg door de coronacrisis in de maanden maart, april en een deel van mei met 47% gedaald zijn. Goed voor 2,1 miljard. Het totale prijskaartje van de pandemie loopt bij de noorderburen op tot ruim 5 miljard.

Om de opstart van de activiteiten in de ziekenhuizen te vergemakkelijken, publiceerde het Verbond der Belgische Specialisten vorige week voor de verschillende specialismen lijsten met de urgentiegraad van aandoeningen. Het systeem wordt nu verfijnd en aangevuld met gesloten overlegfora.

"Net op het moment dat de hele wereld naar onze innovatieve bedrijven kijkt voor de ontwikkeling van vaccins en behandelingen tegen Covid-19 voert België de facto een bijkomende taks in op innovatie. Dat is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar."

België heeft in de strijd tegen de pandemie totnutoe om allerlei redenen onvoldoende gebruik gemaakt van tests op het virus. De achterstand op dat vlak moet zo snel mogelijk worden ingelopen. Dat stelt de Koninklijke Academie van Geneeskunde voor België in een gezamenlijk advies met zijn Franstalige evenknie.

De meest kraamklinieken die jaarlijks geen 557 bevallingen halen, kunnen volgens het Kenniscentrum beter de deuren sluiten. Wel moet de toegankelijkheid verzekerd blijven. Kraamklinieken waar jaarlijks een kleine 1.000 bevallingen plaatsvinden is het streefdoel.

Enkele weken na publicatie van de Belfius-studie over de (slechte) financiële gezondheid van de Belgische ziekenhuizen, kwam de Franse regering terug op een belangrijk probleem, met name het kwijtschelden van een derde van de schuld van de openbare ziekenhuizen. Kan dit ons land inspireren? Nemen we hieraan een voorbeeld?

Het Parlement keurde een wet goed die 67 miljoen euro opzij zet om extra zorgpersoneel aan te trekken. "Het signaal is terecht", zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer. Maar het probleem zit voor haar dieper. "Extra geld kunnen we zeker gebruiken. Maar we moeten eerst ook nadenken over de taakverdeling in de zorg."

Burn-outs zijn een heus probleem in de zorgsector. De wetenschappelijke literatuur boog zich uitvoerig over de oorzaken, maar zocht ook naar remedies. Een daarvan is de Amerikaanse Magnet-erkenning voor verpleegkundige zorg.

Elk ziekenhuis moet over een ziekenhuisnoodplan (ZNP) beschikken om grote ongelukken, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, het hoofd te kunnen bieden. Het ziekenhuisnoodplan vervangt het bestaande plan. Op die manier wil men tot meer gelijkvormigheid komen over het hele land.

"Sommigen willen de ereloonsupplementen in privépraktijken, ambulante settings en in het ziekenhuis zo snel mogelijk afschaffen. In zo'n scenario, met de vrijheid van ondernemen in een liberale democratie, houdt niks (tand)artsen tegen om buiten de Riziv-context te werken."

Het bedrijf Expense Reduction Analysts (ERA) werkt samen met een 20-tal Belgische ziekenhuizen om de kosten van hun benodigdheden en diensten te optimaliseren. In een tijd waarin ziekenhuizen onder hoge financiële druk staan, kan zo'n aanpak een verschil maken.

"Onze gezondheidszorg is een van de beste van de wereld. Dat zeggen we toch altijd. Maar als je de Oeso-cijfers analyseert, zit België toch meestal in het peloton en niet aan de kop."

Er komen 18 nieuwe MRI-toestellen in België. De ministerraad keurde vorige vrijdag het dossier goed. Volgens de meest recente Oeso-statistieken telt ons land momenteel 11,5 MRI's per miljoen inwoners. Dat is minder dan het Europese gemiddelde dat 16,5 per miljoen bedraagt.

Het Majin Huis op het Sint-Elisabethplein 7 in Gent opende enige tijd geleden zijn deuren. Het is het eerste ontmoetings-/ondersteuningshuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in Oost-Vlaanderen en biedt een waaier aan activiteiten (op maat) aan. Uiteraard kan je er ook terecht voor een vlotte babbel, maar ook voor meer gespecialiseerde begeleiding en ondersteuning.

Omwille van het gelijkheidsbeginsel maakt de Raad van State 'voorbehoud' bij de regionale verdeling van de 'zorgprogramma's acute beroertezorg met invasieve procedures'. Het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dienen onderling ook nog afspraken te maken.

De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal privéklinieken en bij uitbreiding van heel wat extramurale artsenpraktijken. In het zorglandschap plaatsen deze instellingen zich tegenover de algemene erkende ziekenhuizen, en worden ze gezien als een vorm van commercialisering van een aantal specialistenpraktijken. Het betreft vooral specialisaties en klinieken van plastische chirurgen, oftalmologen, dermatologen en orthopedisch chirurgen.

Op 1 oktober was het dan eindelijk zo ver. Na twee maanden kat-uit-de-boom-kijken en twee maanden onderhandelen waren N-VA, CD&V en Open VLD het eindelijk eens over de vorming van een Vlaamse regering.

Voka Health Community pleit voor een grondige maar snelle modernisering van de Belgische gezondheidszorg. Silo's moeten verdwijnen, verspillende structuren weggeknipt en Vlaanderen moet een homogene bevoegdheid krijgen.

Op 12 juni opende het ACTE-team (Autisme en Contexte: Théorie et Expérience) een centrum voor de studie van autismespectrumstoornissen op de Solbosch-campus van de ULB. Het centrum is uniek; het werd ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers, architecten en ouders van patiënten met autisme.