...

"In wezen zijn wij een brug tussen 'unmet health & care needs' en technologische oplossingen", legt Declerck uit. "Wij merken dat de noden die patiënten en/of zorgverleners voelen, door gebrek aan tijd en skills, niet doeltreffend overgebracht worden aan potentiële aanbieders van oplossingen. Omgekeerd stellen wij vast dat de aanbieders van oplossingen vaak niet goed of niet geschoold genoeg zijn in de manier waarop zij hun oplossing voorstellen. Wij grijpen in aan beide uiteinden van het spectrum: door enerzijds zorgverstrekkers te helpen om hun onvervulde behoeften te identificeren, te definiëren en te documenteren; en anderzijds door aanbieders van technologische oplossingen te helpen zich beter voor te stellen aan de medische gemeenschap. Vervolgens faciliteren wij de matchmaking en discussie." Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Welke stappen zijn vereist om 'klanten' te ondersteunen? "We beginnen altijd met het zoeken naar oplossingen van gevestigde spelers in de sector. Die eerste stap is cruciaal, omdat hun oplossingen de meeste kans maken om aan de behoeften te voldoen. Bovendien kunnen wij diezelfde 'grote spelers' ook helpen om hun oplossingen beter te presenteren." Als de gevestigde spelers niets overtuigends te bieden hebben, wordt in tweede instantie een beroep gedaan op bestaande start-ups en scale- ups. "Dat zijn technologische bedrijfjes, met een vast team en product, klaar om in te springen voor ontwikkelings- en commerciële mogelijkheden." "Tot slot, als niemand een overtuigend antwoord kan bieden, hebben we de mogelijkheid om onze eigen start-ups op te richten. Het komt er op neer dat we voor de gezondheidszorg repliceren wat de banken en telecombedrijven hebben gedaan met Bancontact, ItsMe, enz. Dat gebeurt vaak hand in hand met een consortium van gevestigde spelers die ons helpen het bedrijf te financieren, het product te ontwikkelen en het op de markt te brengen", licht Marius Declerck toe. "Verder bieden we startende ondernemers en projectleiders hulp op maat gedurende een jaar. Het gaat dan om ondersteuning bij hun productontwikkeling, financieringsstrategie, marketing en de aanwerving van hun eerste medewerkers." Dat er ruimte is voor ontwikkeling van e-innovatie in de ziekenhuizen, staat volgens Declerck vast. "Het potentieel is enorm, op alle niveaus. Ziekenhuizen zijn bijzonder interessant omdat ze 30 tot 40% van de financiering voor hun rekening nemen en omdat ze veel zorgverleners en patiënten onder één dak samenbrengen. Er bestaat geen twijfel meer over dat de geneeskunde de komende jaren meer digitaal zal worden. En het staat vast dat AI in steeds meer zorgpaden zal worden aangewend. Ook het aantal teleconsulten zal ongetwijfeld toenemen. De realiteit is heel duidelijk: zonder innovatie en digitale hulpmiddelen zijn de kosten en het verstrekken van hoogwaardige gezondheidszorg niet houdbaar." Toch is nog niet iedereen overtuigd, betreurt Declerck. "Als politici de feiten zouden aanvaarden - de geneeskunde zal digitaal worden - zouden we ons allemaal eindelijk meer kunnen bezighouden met de fundamentele vraag: willen we een drijvende kracht achter deze transformatie zijn, en proberen banen en financieel rendement op dit gebied te genereren? Of willen we liever reactief zijn en in het buitenland geproduceerde oplossingen kopen? Dat is geen retorische vraag. In de politiek kun je, net als in het bedrijfsleven, niet alles doen en moet je keuzes maken, dus een strategie bepalen en prioriteiten stellen. Als de politiek België wil positioneren als een speler in digitale gezondheid, is er geen tijd te verliezen: we moeten werk maken van de financiering en de regelgevende parameters om dat te bereiken. Maar als innovatieve ontwikkelingen in digitale gezondheid geen prioriteit zijn, moet dat openlijk worden gezegd zodat de financiële middelen en energie elders kunnen worden geïnvesteerd." Er zijn bij de start-up ook twee artsen aan de slag. "Dokter William Declerck werkte drie jaar bij Bingli, een succesvolle Belgische e-health start-up. Daar zorgde hij voor de vertaalslag van algoritmen die nu in de hersenen van artsen zitten, naar min of meer identieke algoritmen in een digitaal formaat. Zo kan Bingli een krachtige digitale anamnesetool aanbieden. Bij ons helpt hij in de allereerste fase van de ontwikkeling van de start-up om een product te ontwikkelen dat voldoet aan de verwachtingen van de medische wereld." "Dokter Milan Schreuer is er recenter bijgekomen. Hij is niet alleen arts, maar ook journalist bij The New York Times en investeerder. Hij is belast met de oprichting van een investeringsfonds waarmee onze incubator/studio nauw zal samenwerken."