Vandaag heeft het Riziv de 'conventie transgenderzorg' afgesloten met UZ Gent en CHU Luik. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of -expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen. Meerdere ziekenhuizen in België beschikken over multidisciplinaire genderteams maar op basis van de conventie geldt dat specifiek in UZ Gent en CHU Luik psychosociale zorg en puberteitsremmers grotendeels worden terugbetaald.

Het Riziv is nu op zoek naar bijkomende centra om de overeenkomst mee af te sluiten. Op die manier wil het de geografische toegankelijkheid verbeteren van zorg voor transgender personen.

Bij de beoordeling van kandidaturen zal bijgevolg niet alleen rekening worden gehouden met de expertise en ervaring van de kandidaat-centra, maar ook met de mate waarin bijkomende centra de geografische toegankelijkheid verbeteren voor een groot aantal patiënten.

Vijf bijkomende overeenkomsten

Met het budget van 480.000 euro kunnen maximum vijf bijkomende overeenkomsten gesloten worden. Als er te veel overeenkomsten bijkomen, dan worden sommige centra te klein, aldus Riziv.

Het zegt er meteen ook bij dat het niet uitgesloten is dat er uiteindelijk maar een of twee bijkomende overeenkomsten worden afgesloten. En als geen enkel kandidaat-centrum voldoende hoog soort op expertise, ervaring en geografische toegankelijkheid, wordt er geen enkele bijkomende overeenkomst afgesloten.

Criteria voor aanvraag

Op zijn website preciseert het Riziv de criteria waaraan centra voor transgenderzorg moeten beantwoorden. Zo voorziet een centrum voor transgenderzorg medische en/of psychosociale begeleiding in de vorm van een zorgprogramma dat tegemoet komt aan minstens drie van de volgende doelstellingen:

 • Klinische en wetenschappelijke competenties ter beschikking stellen om balans te maken van contrast tussen de genderidentiteit of genderexpressie en het toegewezen gender, en om te bepalen of een zorgprogramma aangewezen is.
 • Onderzoeken of de persoon aan genderdysforie lijdt.
 • Informeren en adviseren over bestaande genderbevestigende behandelingen.
 • Geschikte behandelingen voorschrijven, coördineren en opvolgen.
 • Psycho-educatie aanbieden.
 • Doorverwijzen naar een ziekenhuis waar de genderbevestigende operatie kan worden uitgevoerd (als een gendersbevestigende operatie aangewezen is en het ziekenhuis waartoe het centrum behoort die ingreep niet verricht).
 • Ondersteuning en advies bieden als er financiële obstakels zijn die het inplannen van chirurgische ingrepen bemoeilijken.

Daarnaast moeten kandidaat-ziekenhuizen ook aan een aantal organisatorische en functionele voorwaarden voldoen zoals:

 • het centrum voor transgenderzorg is gevestigd op één site van het kandidaat-ziekenhuis;
 • beschikken over de nodige ruimtes voor individuele raadplegingen en gesprekken;
 • beschikken over ruimtes voor groepszittingen;
 • beschikken over een vergaderzaal;
 • beschikken over een secretariaat waar de patiëntendossiers worden bewaard;
 • beschikken over een multidisciplinair team (coördinerend arts, psycholoog voor kinderen en adolescenten, psycholoog-seksuoloog, case manager, maatschappelijk werker);
 • beschikken over het nodige materiaal voor de zorgprogramma's.

De exacte voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen zijn terug te vinden in de tekst van de overeenkomst.

Geïnteresseerde ziekenhuizen hebben tot uiterlijk 31 januari 2024 tijd om een aanvraagdossier (en bijhorend Excel-document) in te dienen. Het aanvraagdossier moet onder meer een visienota bevatten.

Na analyse mogen de kandidaat-ziekenhuizen hun visie presenteren aan het College van artsen-directeurs van het Riziv.

Vandaag heeft het Riziv de 'conventie transgenderzorg' afgesloten met UZ Gent en CHU Luik. Deze overeenkomst is er voor personen die een hulpvraag hebben met betrekking tot hun genderidentiteit of -expressie, of die symptomen van genderdysforie/genderincongruentie vertonen. Meerdere ziekenhuizen in België beschikken over multidisciplinaire genderteams maar op basis van de conventie geldt dat specifiek in UZ Gent en CHU Luik psychosociale zorg en puberteitsremmers grotendeels worden terugbetaald. Het Riziv is nu op zoek naar bijkomende centra om de overeenkomst mee af te sluiten. Op die manier wil het de geografische toegankelijkheid verbeteren van zorg voor transgender personen. Bij de beoordeling van kandidaturen zal bijgevolg niet alleen rekening worden gehouden met de expertise en ervaring van de kandidaat-centra, maar ook met de mate waarin bijkomende centra de geografische toegankelijkheid verbeteren voor een groot aantal patiënten. Vijf bijkomende overeenkomstenMet het budget van 480.000 euro kunnen maximum vijf bijkomende overeenkomsten gesloten worden. Als er te veel overeenkomsten bijkomen, dan worden sommige centra te klein, aldus Riziv. Het zegt er meteen ook bij dat het niet uitgesloten is dat er uiteindelijk maar een of twee bijkomende overeenkomsten worden afgesloten. En als geen enkel kandidaat-centrum voldoende hoog soort op expertise, ervaring en geografische toegankelijkheid, wordt er geen enkele bijkomende overeenkomst afgesloten. Criteria voor aanvraag Op zijn website preciseert het Riziv de criteria waaraan centra voor transgenderzorg moeten beantwoorden. Zo voorziet een centrum voor transgenderzorg medische en/of psychosociale begeleiding in de vorm van een zorgprogramma dat tegemoet komt aan minstens drie van de volgende doelstellingen:Daarnaast moeten kandidaat-ziekenhuizen ook aan een aantal organisatorische en functionele voorwaarden voldoen zoals: De exacte voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen zijn terug te vinden in de tekst van de overeenkomst.Geïnteresseerde ziekenhuizen hebben tot uiterlijk 31 januari 2024 tijd om een aanvraagdossier (en bijhorend Excel-document) in te dienen. Het aanvraagdossier moet onder meer een visienota bevatten. Na analyse mogen de kandidaat-ziekenhuizen hun visie presenteren aan het College van artsen-directeurs van het Riziv.