Het bestuurscomité van UZ Leuven heeft professor Herijgers als kandidaat voorgedragen aan de Raad van Bestuur en de Inrichtende Overheid van de KU Leuven. De Inrichtende Overheid heeft de voordracht aanvaard en professor Herijgers aangesteld als gedelegeerd bestuurder voor een eerste periode van vijf jaar.

Prof. dr. Paul Herijgers studeerde geneeskunde aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseerde in cardiale heelkunde en zijn doctoraat behaalde. Hij is sinds 1998 medisch staflid van de dienst cardiale heelkunde in UZ Leuven en voerde onderzoek in het cardio-vasculaire domein.

Decaan sinds 2016

Paul Herijgers is sinds 2016 decaan van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij werd in die functie voor een tweede maal verkozen in 2020. Als decaan vertegenwoordigde hij de faculteit binnen en buiten de universiteit. Hij zetelt vanuit die functie ook in het directiecomité van UZ Leuven.

Daarnaast is professor Herijgers verantwoordelijk voor het vaardigheidscentrum anatomie van de KU Leuven en zeer actief in het programma rond lichaamsdonatie. Hij zetelt in verschillende raden en commissies waar hij zijn deskundigheid en expertise inzet ten voordele van de faculteit en het ziekenhuis.

"Ik geloof heel erg in een schitterende toekomst voor UZ Leuven binnen de grote KU Leuven-familie", zegt Herijgers in een persbericht. "Het enorme engagement en de expertise van de meer dan 10.000 medewerkers in het ziekenhuis zijn indrukwekkend. Ons ziekenhuis levert excellente zorg, ook voor de meest complexe aandoeningen, met een grote aandacht voor de patiënt als mens. Daarnaast willen we de gezondheidszorg van morgen voorbereiden door opleiding, onderzoek en innovatie. UZ Leuven zal zijn maatschappelijke rol opnemen door constructief samen te werken met vele actoren in Vlaanderen, België en internationaal. Samen zullen we erin slagen om ons aan te passen en oplossingen te vinden voor de gezondheidsuitdagingen van de toekomst, zodat we de meerwaarde van UZ Leuven ook in de toekomst kunnen waarborgen."

Het bestuurscomité van UZ Leuven heeft professor Herijgers als kandidaat voorgedragen aan de Raad van Bestuur en de Inrichtende Overheid van de KU Leuven. De Inrichtende Overheid heeft de voordracht aanvaard en professor Herijgers aangesteld als gedelegeerd bestuurder voor een eerste periode van vijf jaar.Prof. dr. Paul Herijgers studeerde geneeskunde aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseerde in cardiale heelkunde en zijn doctoraat behaalde. Hij is sinds 1998 medisch staflid van de dienst cardiale heelkunde in UZ Leuven en voerde onderzoek in het cardio-vasculaire domein.Decaan sinds 2016Paul Herijgers is sinds 2016 decaan van de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij werd in die functie voor een tweede maal verkozen in 2020. Als decaan vertegenwoordigde hij de faculteit binnen en buiten de universiteit. Hij zetelt vanuit die functie ook in het directiecomité van UZ Leuven.Daarnaast is professor Herijgers verantwoordelijk voor het vaardigheidscentrum anatomie van de KU Leuven en zeer actief in het programma rond lichaamsdonatie. Hij zetelt in verschillende raden en commissies waar hij zijn deskundigheid en expertise inzet ten voordele van de faculteit en het ziekenhuis."Ik geloof heel erg in een schitterende toekomst voor UZ Leuven binnen de grote KU Leuven-familie", zegt Herijgers in een persbericht. "Het enorme engagement en de expertise van de meer dan 10.000 medewerkers in het ziekenhuis zijn indrukwekkend. Ons ziekenhuis levert excellente zorg, ook voor de meest complexe aandoeningen, met een grote aandacht voor de patiënt als mens. Daarnaast willen we de gezondheidszorg van morgen voorbereiden door opleiding, onderzoek en innovatie. UZ Leuven zal zijn maatschappelijke rol opnemen door constructief samen te werken met vele actoren in Vlaanderen, België en internationaal. Samen zullen we erin slagen om ons aan te passen en oplossingen te vinden voor de gezondheidsuitdagingen van de toekomst, zodat we de meerwaarde van UZ Leuven ook in de toekomst kunnen waarborgen."