Alles over UZ Leuven

Onderhoudsvriendelijk bouwen, inzetten op groen, afvalscheiding, zorgzame bedrijfskleding (geen kinderarbeid), ... Met de toenemende media-aandacht voor de klimaatverandering, komt het overkoepelende thema duurzaamheid stilaan op de maatschappelijke agenda. Ook in de Vlaamse zorg- en ziekenhuissector zien we meer en meer duurzaamheidsinspanningen opduiken.

Het verblijf in een kraamkliniek werd de voorbije jaren bijna 20% korter. Volgens een rapport van de FOD Volksgezondheid kan dat zeker voor een deel worden toegeschreven aan de publiciteit rond de zes proefprojecten met verkorte verblijfsduur - maar parallel aan het snellere ontslag uit de kraamafdeling ziet men ook een toename van de activiteit van vroedvrouwen buiten het ziekenhuis.