Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Aanleiding is de deze week gepresenteerde Maha-studie. Daaruit blijkt dat het precair financieel evenwicht waarin de ziekenhuizen verkeren zich ook in 2022 en 2023 doorzet.

Reserves

"Tijdelijke overheidscompensaties vermeden tijdens covid nog een ramp. Maar de energiecrisis en de inflatie leiden de sector in 2022 en allicht ook in 2023 naar verlies," aldus Cloet. "Driekwart van de ziekenhuizen overleeft nu door te putten uit opgebouwde reserves. Dat kan geen jaren blijven duren."

Vergrijzing

Maar Zorgnet-Icuro stelt ook vast dat een fundamentele hervorming van de ziekenhuisfinanciering uitblijft. Margot Cloet pleit voor een "alomvattende" hervorming. "Het mogen geen gefragmenteerde maatregelen zijn die het precaire evenwicht onder druk zetten." Ze verwijst daarbij ook naar de vergrijzing en het dalend aantal mensen op arbeidsleeftijd. "Het is dus duidelijk dat het niet bij een financiële hervorming kan en zal blijven," zegt ze.

Uitdaging

Een globale hervorming van het zorglandschap en een juiste plaats van de ziekenhuizen hierin vergt wel een financieel stabiel kader en een alomvattend meerjarenplan.

Margot Cloet: "Om de investeringen op peil te houden, moet Vlaanderen een stevig tandje bijsteken. Anders dreigen we achterop te hinken. Het wordt op alle beleidsniveaus een uitdaging van formaat. Voor alle regeringen. De Maha-resultaten tonen dat het zo niet verder kan."

Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. Aanleiding is de deze week gepresenteerde Maha-studie. Daaruit blijkt dat het precair financieel evenwicht waarin de ziekenhuizen verkeren zich ook in 2022 en 2023 doorzet. Reserves"Tijdelijke overheidscompensaties vermeden tijdens covid nog een ramp. Maar de energiecrisis en de inflatie leiden de sector in 2022 en allicht ook in 2023 naar verlies," aldus Cloet. "Driekwart van de ziekenhuizen overleeft nu door te putten uit opgebouwde reserves. Dat kan geen jaren blijven duren."VergrijzingMaar Zorgnet-Icuro stelt ook vast dat een fundamentele hervorming van de ziekenhuisfinanciering uitblijft. Margot Cloet pleit voor een "alomvattende" hervorming. "Het mogen geen gefragmenteerde maatregelen zijn die het precaire evenwicht onder druk zetten." Ze verwijst daarbij ook naar de vergrijzing en het dalend aantal mensen op arbeidsleeftijd. "Het is dus duidelijk dat het niet bij een financiële hervorming kan en zal blijven," zegt ze.UitdagingEen globale hervorming van het zorglandschap en een juiste plaats van de ziekenhuizen hierin vergt wel een financieel stabiel kader en een alomvattend meerjarenplan. Margot Cloet: "Om de investeringen op peil te houden, moet Vlaanderen een stevig tandje bijsteken. Anders dreigen we achterop te hinken. Het wordt op alle beleidsniveaus een uitdaging van formaat. Voor alle regeringen. De Maha-resultaten tonen dat het zo niet verder kan."